Gå direkte til innhold
 
H2020 – Støtte til reiser og profilering for aktører uten årlig rammebevilgning fra PES2020

Prosjektetableringsstøtte

Generelle føringer for Prosjektetableringsstøtte

Spesielle føringer:

 

 

Maksimum varighet (i måneder):
12
Minimum søkt beløp (i tusen):
1
Maksimum søkt beløp (i tusen):
100

Behandlingsprosedyre:

Søknadene behandles internt i Forskningsrådet.

Forventet tidspunkt for svar på utfallet av søknadsbehandlingen:

Vanlig saksbehandlingstid er fire uker.