Gå direkte til innhold
 
Inntil 80 millioner til samarbeidsprosjekter for økt konkurransekraft og lønnsomme og bærekraftige verdikjeder i jordbruk og matindustri

Annen støtte

Generelle føringer for Annen støtte

Spesielle føringer:

Krav til prosjektleder
  • Du må ha godkjent doktorgrad eller oppnådd førstestillingskompetanse for å være prosjektleder. I denne sammenheng regnes det å være eller ha vært ansatt som forsker 1, forsker 2 eller seniorforsker i instituttsektoren også som førstestillingskompetanse. Disputasdato eller dato for oppnådd førstestillingskompetanse må stå i prosjektlederens vedlagte CV. Hvis du benytter førstestillingskompetanse for å oppfylle dette kravet, må du legge ved dokumentasjon på dette.
Krav til søknaden
I selve søknadsskjemaet må dere informere om lignende søknader er sendt til andre programmer eller ordninger i Forskningsrådet.
 
Obligatoriske vedlegg
Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.
 
Valgfritt vedlegg
  • Vi oppfordrer dere til å foreslå tre internasjonale fageksperter til å vurdere søknaden (ekspertene skal være habile for den aktuelle søknaden). Det er opp til Forskningsrådet om vi vil benytte oss av disse.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over.

 
Tidligste tillatte prosjektstart:
01.01.2020
Seneste tillatte prosjektslutt:
31.12.2024
Minimum varighet (i måneder):
24
Maksimum varighet (i måneder):
48
Minimum søkt beløp (i tusen):
4000

Behandlingsprosedyre:

Søknadene vil bli behandlet i paneler med internasjonale eksperter, og endelig vedtak fattes i styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri.

Vedtak om bevilgning fattes i desember 2019.

Forventet tidspunkt for svar på utfallet av søknadsbehandlingen:

Desember 2019. Tilbakemelding skjer via den elektroniske søknadsportalen.