Gå direkte til innhold
 
Støtte til referansenettverk og medvirkning i strategiske prosesser innenfor European Research Area (ERA)

Annen støtte

Generelle føringer for Annen støtte

Spesielle føringer:

Krav til søknaden

  • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk
  • Alle vedleggene skal være i PDF-format
  • Søknaden må oppfylle generelle krav til søknaden og krav som gjelder spesielt for søknadstypen (se lenken over)

Obligatoriske vedlegg

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Valgfrie vedlegg

  • CV for sentrale deltakere i prosjektet

 Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over.

Maksimum varighet (i måneder):
24
Minimum søkt beløp (i tusen):
30
Maksimum søkt beløp (i tusen):
1000

Behandlingsprosedyre:

Søknadene behandles administrativt av Forskningsrådet. Det gis støtte så lenge tilstrekkelig dokumentasjon fremlegges og pengene rekker.

Forventet tidspunkt for svar på utfallet av søknadsbehandlingen:

Innen 14 dager.