Gå direkte til innhold
 
Delta aktivt i strategiske prosesser på den europeiske forskningsarenaen

Annen støtte

Generelle føringer for Annen støtte

Spesielle føringer:

Krav til søknaden:

Legg ved en kortfattet prosjektbeskrivelse (maks 5 sider) som svarer på følgende punkter:

  • Gi en kort beskrivelse av det EU-forumet du ønsker å delta i. Beskrivelsen skal inneholde navn på forumet, tema og fagområde(r) som dekkes, status for forumet, din rolle og posisjon i forumet og annen relevant informasjon. Relevans for norske IKT-interesser og IKTPLUSS må fremgå av beskrivelsen.
  • Planlagte aktiviteter (inkl. antall og type møter) med tilhørende budsjett (kostnad per aktivitet) og tidsplan. Beskriv forventede leveranser og resultater fra de enkelte aktivitetene.
  • Redegjør for dine egne målsetninger og hvordan disse bidrar til å oppfylle målsetningene og utlysningene til forumet.
  • Gi et kort sammendrag av relevant nasjonal og internasjonal aktivitet på området i din egen organisasjon (søkerinstitusjon).
  • Gi en kort beskrivelse av hvordan du skal sørge for at nasjonale perspektiver blir ivaretatt.
  • Gi en kort beskrivelse av kommunikasjonsaktiviteter som ivaretar den nasjonale koordineringen og organiseringen av disse. Før opp aktuelle nasjonale samarbeidspartnere med kontaktpersoner.
  • Legg ved CV for prosjektleder (maks 4 sider)

Du kan skrive søknaden på norsk eller engelsk.

Maksimum varighet (i måneder):
36
Minimum søkt beløp (i tusen):
30
Maksimum søkt beløp (i tusen):
500

Behandlingsprosedyre:

Søknadene behandles administrativt av Forskningsrådet. Det gis støtte så lenge tilstrekkelig dokumentasjon fremlegges og pengene rekker.

Forventet tidspunkt for svar på utfallet av søknadsbehandlingen:

Innen 14 dager.