Gå direkte til innhold
 
55 millioner kroner til forskning ved helse- og velferdsutdanningene

Institusjonsforankret strategisk prosjekt

Generelle føringer for Institusjonsforankret strategisk prosjekt

Spesielle føringer:

 

Krav til søknaden:

Søknaden og alle obligatoriske vedlegg skal skrives på engelsk.

Obligatoriske vedlegg:

  • Prosjektbeskrivelsen. Omfatter både beskrivelse av selve forskningsprosjektet, beskrivelse av prosjektets strategiske forankring, analyse av behov og treffende tiltak samt forventede effekter på kort og lengre sikt. Prosjektbeskrivelsen skal følge en fastlagt mal DOCX - 34 KB og være på maksimalt 15 sider.
  • CV for prosjektleder og sentrale samarbeidspartnere (maks 4 sider).
  • Bekreftelse fra samarbeidspartnere på deres forpliktelser i prosjektet.

Søknader som ikke tilfredsstiller kravene over, vil bli avvist. 

Valgfritt vedlegg

Forslag på inntil tre fageksperter som antas å være habile i forhold til å vurdere søknaden.

Vedlegg utover dem som er nevnt over vil ikke bli tatt med i søknadsbehandlingen.

Vi vil ikke vurdere kandidater til doktorgradstipend eller postdoktorstipend i prosjektet. Dere skal derfor ikke oppgi navn på disse i søknaden eller sende inn CV-er for dem.

I søknader med ellers lik faglig kvalitet og relevans, vil vi prioritere prosjekter med kvinnelig prosjektleder.

Vurderingskriterier

Til grunn for søknadsvurderingen brukes vurderingskriterier for Institusjonsforankret strategisk prosjekt. I tillegg vil søknaden bli vurdert ut fra kriteriene  brukermedvirkning og forventet nytte PDF - 248 KB .

Tidligste tillatte prosjektstart:
01.01.2018
Seneste tillatte prosjektslutt:
30.06.2022
Minimum varighet (i måneder):
36
Maksimum varighet (i måneder):
48
Minimum søkt beløp (i tusen):
6000
Maksimum søkt beløp (i tusen):
12000

Behandlingsprosedyre:

Alle søknadene vil bli vurdert i panel bestående av internasjonale fageksperter (referees). Programstyret for HELSEVEL treffer bevilgningsvedtak.

Forventet tidspunkt for svar på utfallet av søknadsbehandlingen:

November 2017.