Gå direkte til innhold
 
Internasjonaliseringsstipend til gjennomførte verifiseringsprosjekter i FORNY

Annen støtte

Generelle føringer for Annen støtte

Spesielle føringer:

Sammen med NORINT (Næringslivets internasjonaliseringsstiftelse) skal FORNY årlig i tre år dele ut mellom 3 og 6 MNOK i stipender. NORINT er etablert av NHO og Nærings- og handelsdepartementet, og stiftelsens formål er å fremme kompetanse om eksportvirksomhet og internasjonalisering av norsk næringsliv.

Legitime søkere til de utlyste midlene er selskaper eller personer bak prosjekter som med positivt resultat har verifisert teknologien ved hjelp av FORNYs verifiseringsmidler. Også prosjekter/selskaper som fikk midler gjennom daværende Medkap kan søke. Det forutsettes at alle rettighetsspørsmål er avklart.

I tillegg kan prosjekter/selskaper som allerede har fått midler fra NORINT, søke. Disse søkerne må i tillegg til punktene under dokumentere resultater av tidligere tildelte midler.

Prosjektene bør ha etablert minst en internasjonal relasjon i potensiell kunde/ næringslivet, og bare søkere med internasjonale ambisjoner vil bli vurdert.

  

Følgende er eksempler på hvordan stipendet kan brukes

 • Engasjement av personer/konsulenter med forretnings- og strategikunnskap
 • Lage internasjonal lanseringsstrategi  (konsulentbistand)
 • Markedsføring/brandingaktiviteter internasjonalt (messer, konferanser etc)
 • Internasjonale markedsundersøkelser og partner-/kundesøk

 

Stipendet kan ikke brukes til kjøp av tjenester fra Innovasjon Norge eller til videre teknisk utvikling. Aktivitetene som gjøres ved hjelp av stipendet må være gjort ila 12 måneder etter at stipendet er tildelt.

  

Søknaden skal være på maksimalt 7 sider og inneholde følgende elementer:

 • Navn og kontaktinformasjon på søker
 • Tittel og prosjektnummer på det gjennomførte verifiseringsprosjektet
 • Kort beskrivelse av resultatene fra verifiseringsprosjektet
 • Kort beskrivelse av prosjektteamet/selskapet
 • Kort beskrivelse av produktet slik det er i dag
 • Hvilke land skal det fokuseres på? Hvordan ser markedet der ut (størrelse, andre aktører/konkurrenter etc.)?
 • Forretningsmodell
 • Mål & ambisjoner
 • Hvordan skal stipendet benyttes og hva er tilhørende budsjett?
 • Milepælsplan

Utbetaling av stipend kan skje med 80 % på tilsagnstidspunktet og resten når prosjektrapport foreligger.

 

MERK: Dette er ikke en utlysning av Forskningsrådets midler, og søknaden skal derfor ikke gå via Forskningsrådets søknadssystem. Istedet skal den sendes på mail i pdf-format til Katrine Wyller, kwy@forskningsradet.no. Søknader som er sendt etter fristen vil ikke bli behandlet.

 

Tidligste tillatte prosjektstart:
01.07.2009

Behandlingsprosedyre:

FORNYs administrasjon velger ut kandidater og anbefaler inntil 10 prosjekter videre til NORINTs styre for endelig beslutning.

Forventet tidspunkt for svar på utfallet av søknadsbehandlingen:

1. juni 2009