Gå direkte til innhold
 
Sjømat og human helse – inntil 45 mill fra FHF og inntil 9 mill fra BIONÆRprogrammet

Forskerprosjekt

Spesielle føringer:

Føringer som gir grunnlag for avvisning av søknad:

• Søknader som ligger utenfor prioriterte satsingsområder.
• Søknader der krav til søknadstype forskerprosjekter og prosjektbeskrivelse ikke er fulgt.
• Søknader som ikke er skrevet på engelsk.
• Prosjektbeskrivelsen overstiger 10 sider inkludert referanseliste.
• Søknader som ikke har norsk vertsinstitusjon og prosjektleder som ikke er ansatt ved en norsk forskningsinstitusjon.


Andre føringer:
Det er svært viktig å sette seg inn i generelle føringer for søknadstype forskerprosjekt og Forskningsrådets regler for beregning av personal- og indirekte kostnader. Oppdaterte satser for stipendiater  for 2012 og kommende år skal brukes.

 

Tidligste tillatte prosjektstart:
01.11.2012

Behandlingsprosedyre:

• Søknader blir vurdert av uavhengige fageksperter.
• I den videre prosessen vil administrasjonen vurdere prosjektkvalitet, gjennomføringsevne næringsrelevans, formidlingsplan og FoU-risiko
• FHF vil ta den endelige beslutningen om tildeling av midler til prosjekter innen tema 1.
• Beslutning om søknader til tema 2 tas av programstyret for BIONÆR etter innstilling fra administrasjonen.

Forventet tidspunkt for svar på utfallet av søknadsbehandlingen:

Beslutning om tildeling av midler forventes å foreligge i oktober 2012.
Beslutningen blir publisert på BIONÆRprogrammets og FHFs nettside og søkerne vil få melding så snart det er praktisk mulig.