Gå direkte til innhold
 

Europeisk forsknings- og teknologisamarbeid – COST

European Cooperation in Science and Technology (COST) finansierer tiltak som fremmer faglig samarbeid og nettverksbygging mellom forskere i 37 land. COST tar i mot søknader om opprettelse av nye nettverk tre ganger i løpet av to år.

Neste søknadsfrist er 25. april 2018 kl. 12:00 (CET) - se "Open Call" på COSTs nettside.

Norske forskere kan bli med i nye nettverk med sine nasjonalt finansierte prosjekter. I oversiktene til høyre finner du nye COST-nettverk, som det er mulig for norske forskere å bli med i.

I COST kalles nettverkene "Actions", som henspeiler på at nettverkene (eller aksjonene) opprettes for at forskere skal samarbeide om spesifikke problemstillinger. For å få et nærmere inntrykk av hva dette er, se for eksempel "European Cooperation in Science and Technology (COST) - what's in it for researchers" (7:24 min).

Trude Dypvik, COST-kontakt. (Foto: Thomas Keilmann) Ønsker du å vite mer? Ring eller send epost til nasjonal COST-koordinator Trude Dypvik. Kontaktinformasjon til høyre.

Støtte til å skrive søknad: Vil du søke om å opprette et nettverk, kan du få støtte fra ordningen Prosjektetableringsstøtte (PES2020) til å skrive søknaden. 

Er du ansatt ved en institusjon som får institusjonsstøtte, søker du din egen institusjon. Er du ansatt ved andre institusjoner (som ikke får institusjonsstøtte), kan du søke Forskningsrådet. Velg da utlysningen som heter "Økonomisk støtte til å skrive søknader rettet mot H2020".

Delta i nettverk: COST-nettverkene åpner muligheter for spennende og utbytterike samarbeid. Det første året er nye nettverk åpne for deltagere fra alle COST-medlemsland, og det er ikke noe krav at man har deltatt i søknadsfasen. Når nettverket har vært aktivt i minst et år, avgjør nettverkets styringskomité om forskere fra nye land skal få slutte seg til. 

Norske deltagere skal koordinere den norske aktiviteten i "sitt" COST-nettverk. Det innebærer å formidle kunnskap og informasjon fra nettverket til andre aktuelle forskningsmiljøer i Norge og sørge for at norske forskere som ønsker det, kan få anledning til å delta i nettverkets arbeidsgrupper eller på annen måte trekkes inn i arbeidet. Forskningsrådet oppfordrer norske deltagere til å hjelpe til med å stimulere til en bred norsk deltakelse i nettverket. Norske medlemmer av nettverkets styringskomité kan søke om arrangementsstøtte i forbindelse med møter i Norge.
 

Kort om COST

  • Vitenskapelig og teknologisk forskningssamarbeid mellom 36 europeiske land i og utenfor EU pluss Israel.
  • Et av de eldste samarbeidene i sitt slag i Europa.
  • Forskningen finansieres nasjonalt. COST gir støtte til arbeidsmøter, konferanser, korte forskningsopphold, publisering og evalueringer.
  • Samarbeidet er en samordning av nasjonale forskningsprosjekter. Arbeidet organiseres av styringskomiteer med inntil to deltagere fra hvert samarbeidende land – Management Committee (MC).
  • Nettverkene etableres på initiativ fra forskerne selv. Det er ingen tematiske begrensninger.
  • Nye nettverk settes i gang tre ganger i løpet av to år. Det er til enhver tid mer enn 300 aktive nettverk. I gjennomsnitt deltar forskere fra 22 nasjoner i hvert nettverk.
  • Nettverkene er åpne for forskere fra alle sektorer:  akademia, forsknings-institutter, næringsliv og forvaltning.