Gå direkte til innhold
 

Veikart for internasjonalt samarbeid

Forskningsrådet har utarbeidet veikart for forskningssamarbeid med de åtte prioriterte samarbeidslandene utenfor EU/EØS: Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA.

Formålet med veikartene er å styrke samarbeidet med de prioriterte landene og gjøre det mer målrettet.

Veikartene oppsummerer status forskningssamarbeidet med hvert av landene. De beskriver blant annet forskningssystemene og landenes sterke og svakere sider som forskningsnasjoner.

Veikartene omtaler også hvilke temaer og virkemidler som er særlig aktuelle for norsk forskningssamarbeid overfor de prioriterte landene i årene fremover.

 

Brasil
Forsknings- og innovasjonsområder med særlig potensial for samarbeid med Brasil: petroleum, fornybar energi, miljø og klima, marin, bioøkonomi/mat, kultur/samfunnsforhold. Brasil er verdens femte største land, både i areal og folketall. Veikart for bilateralt forskningssamarbeid med Brasil PDF - 1,6 MB

Canada
Norge og Canada har sammenfallende forskningsprofiler og spesialisering. Stikkord: nordområder og polar, fiskeri og akvakultur, olje og gas, miljø og klima. Det er betydelig
samarbeid mellom kanadiske og norske forskere innenfor en rekke felt.  Veikart for bilateralt forskningssamarbeid med Canada PDF - 1,3 MB
 

India
Norges bilaterale forskningssamarbeid med India er hovedsakelig rettet mot disiplinområdene realfag og teknologi.Samarbeidet kan bli utvidet til andre fagområder på sikt. Samfunnsfag og humaniora er da aktuelt.  Veikart for bilateralt forskningssamarbeid med India PDF - 1,1 MB

Japan
Fornybar energi og annen miljøvennlig energiteknologi får betydelig oppmerksomhet. Anvendelse av nanoteknologi innenfor områder som energi, miljø og klimapåvirkning, helse og medisinsk teknologi og naturressurser er sammenfallende prioriteringer. Veikart for bilateralt forskningssamarbeid med Japan PDF - 940 KB
 

Kina

Kina har på kort tid vokst seg til en stormakt innen forskning. Følgende tematiske områder er identifisert som lovende for et fruktbart samarbeid med Kina: klima, miljø og miljøteknologi, energi, havbruk, landbruk, polarforskning, samfunnsvitenskap og humaniora.  Veikart for forsknings- og utdanningssamarbeid med Kina 2018 - 2020 PDF - 545 KB

Russland

Russland er viktig samarbeidsland særlig knyttet til strategiske fellesinteresser i nordområdene. Forskningsområder som er særlig aktuelle: polar, marin petroleum, samfunn og humaniora, helse, kjernefysikk, romforskning, nanoteknologi, akvakultur og marin teknologi.  Veikart for bilateralt forskningssamarbeid med Russland PDF - 538 KB

Sør-Afrika

Sør-Afrika er den ledende økonomien på det afrikanske kontinent. Forsknings- og innovasjonsområder særlig aktuelle for samarbeid: klima og miljø, medisin og helse, marin og akvatisk forskning, maritim sektor, bioteknologi, polar- og romforskning, freds-og konfliktforskning, samt utviklingsforskning. Veikart for forsknings- og utdanningssamarbeid med Sør-Afrika 2018 PDF - 1,2 MB
 

USA

USA er verdens ledende og største FoU-nasjon.Globale utfordringer som klima, miljø, sikkerhet, helse, energi, biologisk mangfold og matvareresurser, samt polar og romforskning bør stå sentralt i et i et styrket samarbeid, der også samfunnsvitenskapelig forskning prioriteres. Veikart for bilateralt forskningssamarbeid med USA PDF - 1,4 MB

Publisert:
10.12.2014
Sist oppdatert:
19.11.2018