Gå direkte til innhold
 

VAM: 8 nye prosjekter

77,5 millioner kroner er fordelt etter utlysningen med frist 10.10.2018.

Utlysningstittel: Forskning om endringer i arbeidslivet

Søkt beløp totalt: 250 millioner NOK
Tildelte midler: 77,5 millioner NOK
Antall mottatte søknader i alt: 26
Forskerprosjekt: 26

Karakterfordeling av søknadene
 

Søknadstype/karakter 7 6 5 4 3 2 1
Forskerprosjekt 0 6 6 10 4 0 0

 

Programstyre:  VAM.

Settemedlem: Ingen

Forskningsrådets habilitetsregler er fulgt, se www.forskningsradet.no/habilitet

Innvilgede prosjekter
 

Prosjektnummer Prosjekttittel Institusjon/bedrift
296390 CLApp: A Career Learning APP for Young People Not in Employment, Education or Trainin... University of Stavanger (Institutt for sosialfag)
296297 Social, demographic and helath dimensions of technology-induced job loss Folkehelseinstituttet
296019 Changing competence requirements in public services: consequences og digitization in general and highly specialized work University of Oslo
295914 Power, Structure and Technology - Opportunities and Challenges for the Labour Market (PST) Institutt for samfunnsforskning
295764 Freelancers, independent contractors and the organization of work  Samfunns- og næringslivsforskning AS
296609 The Impact of Digitalization on Work and Labour Markets: Institutions and actors shaping the digital change in Nordic and U.S. work lives Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning AS
295901 Globalization, Labor Market Restructuring, and Economic Policy Statistisk sentralbyrå Avd Oslo
296770 A Mixed-Method Study of Cross-Domain Information Technology use in Everyday Life [FLEX-IT) OsloMet - Storbyuniversitetet

 

Publisert:
04.03.2019