Gå direkte til innhold
 

Tildelingsbrev

Tildelingsbrevet fra departementet viser hvilke bevilgninger Forskningsrådet har til disposisjon og fastsettes årlig etter budsjettbehandlingen i Stortinget.

Tildelingsbrev et et styringsdokument fra regjeringen. I tillegg til budsjettrammer fastsetter det blant annet resultatmål for Forskningsrådets virksomhet og vår rapporteringsplikt til departementene. Forskningsrådet ligger administrativt under Kunnskapsdepartementet, men også andre departementer bevilger penger til forskning gjennom Forskningsrådet i egne tildelingsbrev. 

Tildelingsbrev for 2019 med tillegg:

Tildelingsbrev for 2018 med tillegg:

 

 

Publisert:
25.09.2015
Sist oppdatert:
29.03.2019
Sideansvarlig:
Elisabeth Skjønsberg Rådgiver +47 22 03 71 83 els@forskningsradet.no