Gå direkte til innhold
 

TRANSPORT: 8 nye prosjekter

50 millioner kroner er fordelt etter utlysningen med frist 10.10.2018.

Utlysningstittel: Pilot-T: Inntil 40 millioner kroner til transportforskning

Søkt beløp totalt: 136,6 millioner NOK
Tildelte midler: 50 millioner NOK
Antall mottatte søknader i alt: 21
Innovasjonsprosjekt i næringslivet: 21
Avviste søknader: 1

Karakterfordeling av søknadene
 

Søknadstype/karakter7654321
Innovasjonsprosjekt i næringslivet0871400

 

Settemedlem: Ingen

 

Forskningsrådets habilitetsregler er fulgt, se www.forskningsradet.no/habilitet

Innvilgede prosjekter
 

ProsjektnummerProsjekttittelInstitusjon/bedrift
295723Autonomous Mobility Enabler (AME)Applied Autonomy
296630Realisering av en autonom byferge for passasjertransport til kommersielt brukMARITIME ROBOTICS AS
296311Use of Flight Data Monitoring to manage factors influencing on human performanceNHO LUFTFART
295880Multimodal ReisemønsteranalyseFOURC AS
296248Transitioning the railway sector to condition-based maintenance: from raw data to optimal planningMANTENA AS
296429Develop Airport Logistics Intelligence (ALI) , a system for optimizing flow of baggage using AI and prediction.BERTEL O. STEEN AIRPORT SOLUTIONS AS
296640Automatisert tilbakemeldings- og instrukssystem for trafikkopplæring personbilWay AS
296651ASAM Meldingstjenester for C-ITSAVENTI TECHNOLOGY AS

 

Kommentar

Prosjekter som ikke står på listen over bevilgede prosjekter er enten avslått eller plassert på venteliste i tilfelle kontraktsforhandlinger eller andre forhold tilsier at det er midler til også å kunne støtte ytterligere prosjekter enn de som nå står på listen over bevilgede prosjekter. Alle prosjekter som enten er avslått eller plassert på venteliste vil få brev/epost om dette. Følgende programstyremedlemmer fratrådte som inhabile i hele søknadsbehandlingen: Gunnar Lindberg, Per J. Lillestøl og Ole Andreas Hagen.

Publisert:
29.01.2019