Gå direkte til innhold
 

Stipender

Forskningsrådet tilbyr stipender for kortere eller lengre utenlandsopphold. Det er institusjon/bedrift/virksomhet som søker på vegne av stipendiat eller forsker. Vi oppfordrer dessuten stipendiater og forskere til å søke EUs og andre internasjonale stipendordninger.

FRIPRO mobilitetsstipend (personlig)
FRIPRO mobilitetsstipend er et treårig stipend som skal fremme mobilitet for yngre forskere og bidra til karriereutvikling. Kan søkes av yngre forskere fra alle fagfelt. Søknadsfrist én gang i året. Utlysninger i 2018:
Medisin, helse og biologi (FRIMEDBIO)
Matematikk, naturvitenskap og biologi (FRINATEK)
Humaniora og samfunnsvitenskap (FRIHUMSAM)

Utenlandsstipend (prosjekter finansiert av Forskningrådet)
Utenlandsstipendet har som formål å øke andelen unge forskere som tar et forskningsopphold i utlandet. Tilbudet gjelder for doktorgradsstipendiater og postdoktorer i prosjekter med tilsagn om hel eller delvis finansiering av Forskningsrådet i minimum 24 måneder. Forsknings-oppholdet i utlandet kan vare minimum tre måneder og maksimum tolv måneder. Det er prosjektleder som søker på vegne av stipendiaten.

Gjesteforskerstipend (prosjekter finansiert av Forskningsrådet)
Noen av Forskningsrådets programmer tilbyr, i tillegg til Utenlandsstipend, også gjesteforskerstipend som gir støtte til opphold i Norge for utenlandske forskere.

Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) (se info på EUs nettsted)
Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) er lønns- og mobilitetsmidler for forskere som vil fremme sin karriere med et utenlandsopphold. MSCA er åpen for alle fagfelt og har ingen tematiske prioriteringer. MSCA tilbyr flere muligheter til utenlandsopphold for forskere, og for institusjoner og forskermiljøer til å rekruttere forskere.

Forskningsrådet tilbyr i tillegg MSCA-stipendiatene ekstra finansiering: 

Toppfinansiering av utgående MSCA-stipendiater
Toppfinansiering av MSCA utgående kandidater skal bidra til mer attraktive økonomiske vilkår for stipendiater som er innvilget midler fra Marie Sklodowska-Curie actions. Det skal bidra til at flere phd-studenter tar deler av eller hele phd-utdanningen i utlandet i et MSCA Innovative Training Network (ITN), og at flere erfarne forskere på postdok-nivå reiser ut for en periode med MSCA Individual Fellowship (IF).

Stipend for doktorgradsutdanning i Firenze
Stipend for doktorgradsutdanning i Firenze gjelder individuelle søkere innenfor historie, sosiologi/statsvitenskap, rettsvitenskap og økonomi. Europauniversitetet i Firene (EUI) kan hvert år ta opp inntil fire nye doktorgradsstipendiater med treårige doktorgradsstipend finansiert av Forskningsrådet. Søknadsfristen er 31. januar og kunngjøres på Forskningsrådets nettsider. Skriv EUI i søkefeltet.

Andre stipender, internasjonalt bilateralt FoU-samarbeid
Norge har ni særskilt prioriterte samarbeidsland utenfor EU/EØS-området: Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Singapore og USA. Vi publiserer utlysninger knyttet til alle eller enkelte av disse landene.

Forskningsopphold i Norge for amerikanske stipendiater
Graduate Research Opportunity Worldwide (GROW) gir muligheter til forskeropphold i Norge for stipendiater fra National Science Foundation. Stipendet støtter opphold fra tre til tolv måneder.

Forskerutveksling med Frankrike - Aurora-stipend
Auroraprogrammet skal bidra til å etablere og utvide kontakten mellom norske og franske utdannings- og forskningsinstitusjoner. Vitenskapelig ansatte og forskergrupper kan søke støtte til kortvarige opphold i Frankrike for å starte opp og utvikle felles forskningsprosjekter.

Åsgård-programmet - reisestøtte til besøk i Frankrike/Norge
Ordningen består av to tilbud, "Åsgard forskning" og "Åsgard innovasjon". Franske og norske aktører fra forskning, innovasjon og teknologioverføring kan reise på en ukes besøk til henholdsvis Norge og Frankrike med midler fra ordningen. 

Forskerutveksling med Tyskland - DAADs PPP-stipend
DAAD-programmet skal bidra til å etablere og utvide kontakten mellom norske og tyske utdannings- og forskningsinstitusjoner. Vitenskapelig ansatte / forskergrupper kan søke støtte til kortvarige opphold i Tyskland for å starte opp og utvikle felles forskningsprosjekter.

Sommerprogram for unge forskere - IIASA
IIASAs årlige sommerprogram for unge forskere (YSSP) i Østerrike er på tre måneder og gjelder forskning på miljømessige, økonomiske og samfunnsmessige endringer. Norge ved Forskningsråde er medlem av IIASA (International Instuitute for Applied Systems Analysis) og finansierer deltakere fra Norge. Stipendet utlyses på IIASAs nettsted.

Sjekk også Stipendbasen

Publisert:
18.10.2017