Gå direkte til innhold
 

Søknadstype: skisse

I det følgende beskrives krav for søknadstypen. Det kan forekomme avvik og tillegg i forhold til disse kravene som i så fall er beskrevet i utlysningen. Dersom ikke alle krav gitt for søknadstypen og/eller i utlysningen er oppfylt, blir søknaden avvist.

Formål

Etablere dialog mellom Forskningsrådet og søker forut for en utlysning om midler.

Kjennetegn

Søknadstypen skal tilrettelegge for en forenklet beskrivelse av et prosjekt som kan videreutvikles til en søknad om støtte. Det vil alltid være beskrevet i utlysningen om det åpnes for innsending av en skisse.

Kostnader som kan dekkes

Ingen.

Kan søkes av

Se utlysningen.

Krav til søknad

Se utlysningen.

Vedlegg til søknadsskjemaet

Mal for skissebeskrivelse er tilgjengelig fra utlysningen.

Publisert:
27.02.2014
Sist oppdatert:
03.10.2017