Gå direkte til innhold
 

Samfunnsvitenskapelige institutter

De samfunnsvitenskapelige forskningsinstituttene leverer forskning for politikkutforming til ulike deler av forvaltningen.

De samfunnsvitenskapelige instituttene har svært ulik forskningsprofil. Forskningen spenner fra grunnforskning til anvendt forskning, og favner et bredt spekter av samfunnsvitenskapelige temaer og problemstillinger. Felles for de samfunnsvitenskapelige instituttene er at offentlig sektor er viktigste oppdragsgiver.

De samfunnsvitenskapelige instituttene er spredt over hele landet. Institutter som er lokalisert i regionene har ofte en sterk forankring til regionen de er lokalisert i, både når det gjelder forskningstemaer og oppdragsgivere.

De samfunnsvitenskapelige instituttene er i 2016 blitt evaluerte av et skandinavisk ekspertutvalg, les mer om dette her. Rapporten ble lansert i februar 2017.

Statlig basisfinansiering til de samfunnsvitenskapelige instituttene finansieres av Kunnskapsdepartementet og Utenriksdepartementet gjennom Norges forskningsråd. Følgende samfunnsvitenskapelige institutter får statlig basisfinansiering:

Publisert:
03.07.2015
Sist oppdatert:
02.10.2018