Gå direkte til innhold
 

SAMRISK: 6 nye prosjekter

70 millioner kroner er fordelt etter utlysningen med frist 10.10.2018.

Utlysningstittel: Inntil 70 mill. kroner til forskning på temaene i programplanen

Søkt beløp totalt: 425 millioner NOK
Tildelte midler: 70 millioner NOK
Antall mottatte søknader i alt: 37
Forskerprosjekt: 37

Karakterfordeling av søknadene
 

Søknadstype/karakter 7 6 5 4 3 2 1
Forskerprosjekt 4 5 12 11 5 0 0

 

Programstyre: Karen Lund Petersen, Misse Wester, Elisabet Staksrud, Troben Hviid Nielsen, Einar Øverenget, Maria Kjærland-Haga, May-Kristin Ensud.  

Settemedlem: Ingen

Forskningsrådets habilitetsregler er fulgt, se www.forskningsradet.no/habilitet

Innvilgede prosjekter
 

Prosjektnummer Prosjekttittel Institusjon/bedrift
296347 Pandemic Rhetoric Risk Communication Strategies in a Changed Media Landscape (PAR) Institutt for medier og kommunikasjon
296471 Public Procurement of Critical Services - Analysis of Effects on Societal Safety University of Stavanger 
295985 Far right politics online and societal resilience Institutt for samfunnsforskning
296501 Consequences of Investments for ational Security (COINS) NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT
296064 Voluntary organizations in local emergency management Institutt for samfunnsforskning
295848 Sharing incident and threat information for common situational understanding Universitet i Agder

 

Publisert:
04.03.2019