Gå direkte til innhold
 

SAMKUL: 9 nye prosjekter

2,7 millioner kroner er fordelt etter utlysningen med frist 14.2.2018.

Utlysningstittel: 4,5 millioner til forskernettverk innenfor temaområdet Teknologi og materielle omgivelser

Søkt beløp totalt: 3 millioner NOK
Tildelte midler: 2,7 millioner NOK
Antall mottatte søknader i alt: 13
Annen støtte: 13

Programstyre: Dag Elgesem, Inger-Lise Saglie, Sune Lægaard, Bente Ailin Svendsen, Sverker Sörlin, Ellen Marie Krefting, Liv Ingeborg Lied, Kristofer Hansson
Settemedlem: Ingen

 

 

Forskningsrådets habilitetsregler er fulgt, se www.forskningsradet.no/habilitet

Innvilgede prosjekter
 

Prosjektnummer Prosjekttittel Institusjon/bedrift
285348 Kontrollromsnett: Tverrfaglig nettverk for kontrollromsforskning Institutt for sosialantropologi
285012 TekLab - An International Network for Academic Development of Immersive Media UNIVERSITETET I BERGEN
285204 Futurum: A network for neighbourhood transformation NTNU DET HUMANISTISKE FAKULTET
284665 In the Clouds UNIVERSITETET I STAVANGER
285135 Algorithmic Cultures and the Digitalization of the public sector WESTERDALS HØYSKOLE - OSLO SCHOOL OF ARTS, COMMUNICATION AND TECHNOLOGY AS
285131 New Frontiers of Speech: Remaking Philosophy of Language for the Information Age Universitetet i Oslo
285487 Critical Data Network Institutt for kriminologi og rettssosiologi
285560 Human Rights and Dignity in the Global Refugee Crisis NTNU DET HUMANISTISKE FAKULTET
285554 Investigating the impact of Artificial Intelligence on the Journalism's Social Contract - Issues of Machine Ethics in Modern Journalism UNIVERSITETET I BERGEN

 

Kommentar

Følgende medlemmer av programstyret deltok ikke i deler av søknadsbehandlingen på grunn av inhabilitet: Dag Elgesem og Ellen Krefting.

Publisert:
12.06.2018