Gå direkte til innhold
 

SAMKUL: 11 nye prosjekter

103,4 millioner kroner er fordelt etter utlysningen med frist 17.2.2016.

Utlysningstittel: Ny programplan 2016-2020 – inntil 100 mill. kr til forskerprosjekter

Søkt beløp totalt: 1115 millioner NOK
Tildelte midler: 103,4 millioner NOK
Antall mottatte søknader i alt: 127
Forskerprosjekt: 127
Avviste søknader: 6

Karakterfordeling av søknadene
 

Søknadstype/karakter7654321
Forskerprosjekt71847391000

 

Settemedlem: Ingen

 

Forskningsrådets habilitetsregler er fulgt, se www.forskningsradet.no/habilitet

Innvilgede prosjekter
 

ProsjektnummerProsjekttittelInstitusjon/bedrift
258993Health communication regimes: Contest, meaning and powerInstitutt for samfunnsforskning
259017Globalizing Minority Rights: Cosmopolitanism, Global Institutions, and Cultural JusticeUIT The Arctic University in Norway
259163HISTORICIZING THE AGEING SELF: LITERATURE, MEDICINE, PSYCHIATRY, LAWUNIVERSITY OF BERGEN
259354A Narratology of Criminal CasesUNIVERSITETET I BERGEN
259419The high seas and the deep oceans: Representations, resources and regulatory governance (3ROceans)NTNU DET HUMANISTISKE FAKULTET
259495Forms of Ethics, Shapes of Finance: Ethnographic Explorations of the Limits of Contemporary CapitalUniversitetet i Oslo
259519Waiting for an uncertain future: the temporalities of irregular migrationUNIVERSITETET I BERGEN
259521What should not be bought and sold?University of Oslo
259526Literary Citizens of the World. Tracing the transnational crossroads of books in Early Modern NorwayNASJONALBIBLIOTEKET
259536Innovative Data Visualization and Visual-Numeric LiteracyUniversity of Agder
259541Crime, Terrorism and Jihadi subculture: radicalization, resistance and narrativeUniversitetet i Oslo

 

Kommentar

I deler av søknadsbehandlingen deltok ikke programstyremedlemmene Dag Elgesem, Ellen Krefting, Kristofer Hansson, Bente Ailin Svendsen, Sverker Sörlin og Aksel Tjora grunnet inhabilitet.

Publisert:
28.06.2016