Gå direkte til innhold
 

Prosjektoppfølging og rapportering

Prosjekter som mottar bevilgning fra Forskningsrådet kan søke om prosjektendringer via Mitt nettsted. Det er prosjektleder eller administrativ ansvarlig som på vegne av prosjektansvarlig søker om prosjektendringer.

https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/statlig-okonomistyring/reglement-for-okonomistyring-i-staten/id438887/Framdrifts- og sluttrapporter sendes inn til Forskningsrådet elektronisk via Mitt Nettsted. De som skal rapportere vil motta informasjon om dette pr e-post i god tid før fristenes utløp.

Prosjektregnskapsrapporter kan sendes elektronisk via Mitt Nettsted eller sendes inn som vedlegg (pfd-format) til e-post. De prosjektene som skal regnskapsrapportere vil motta informasjon om hvordan rapporten skal sendes inn.

For å logge inn på Mitt Nettsted: www.forskningsradet.no/logginn

Frister

  • Prosjektregnskapsrapport  -  20. januar
  • Framdriftsrapport for forskerstyrte prosjekter  -  1. oktober
  • Framdriftsrapport for brukerstyrte prosjekter  -  1. juni og 1. desember 
  • Sluttrapport  -  1 måned etter prosjektets slutt

For rapporteringsfrist til SkatteFUNN-ordningen se SkatteFUNNs nettsider.

Levere prosjektregnskapsrapport

Prosjekter der dette er avtalt i kontrakten skal levere prosjektregnskapsrapport.

Forskningsrådet fører kontroll med våre tildelinger av midler gjennom prosjektregnskapsrapporter. I kontrakten står det om og når dere skal levere en slik rapport.

Alle som skal levere prosjektregnskapsrapport vil se skjemaet det skal rapporteres på i Mitt nettsted når kontrakten er inngått. Når fristen for å levere er bestemt får dere en epost. Fristen vises også på Mitt nettsted.

Statens økonomireglement pkt. 6.3.8.2 pålegger Forskningsrådet å kontrollere informasjonen i prosjektregnskapsrapporten. Vi må derfor hente inn personopplysninger for de personer som har jobbet på prosjektet.

Hjemmelen gir Forskningsrådet rettslig grunnlag for å behandle personopplysninger. Vi behøver dermed ikke et aktivt samtykke fra personen det gjelder.

Forskningsrådet håndterer personopplysninger i tråd med personvernerklæringen og retningslinjer for informasjonssikkerhet.

Her finner du veiledning med skjermbilder av skjema for prosjektregnskapsrapport. PDF - 746 KB

Når du har fått en frist for å levere prosjektregnskapsrapport, blir en veiledning som er tilpasset ditt prosjekt tilgjengelig på Mitt nettsted.

Her er veiledninger for følgende søknadstyper. I veiledningen ser du hvilke opplysninger vi innhenter for personer som jobber på et prosjekt:

Innovasjonsprosjekt i næringslivet Veiledning PDF - 110 KB
Kompetanseprosjekt for næringslivet Veiledning PDF - 48 KB
Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Veiledning PDF - 109 KB


Eksempler på rapporter med veiledning 

Last ned eksempel på en framdriftsrapport PDF - 1,2 MB   
Last ned eksempel på en sluttrapport PDF - 1,4 MB    

Tidligere stipendsatser (NOK oppgitt i hele tusen):
 

Stipend/
Stilling

2018 2017  2016  2015 2014 2013 2012

Doktorgrads-
stipend

1 067 1 039 1 004 970 938 906 876

Postdoktor-
stipend

1 067 1 039 1 004 970 938 906 876


For mer informasjon om satser, se: Personalkostnader og stipendsatser

 

KONTAKT
 

Kontakt saksbehandleren din i Forskningsrådet dersom du har spørsmål om prosjektendringer og/eller rapportering. Kontaktpersonen er oppgitt i tidligere brev og e-poster med Forskningsrådet og du finner det også på Mitt nettsted.

Spørsmål om den nye funksjon kan sendes til esoknad@forskningsradet.no
 

 


PRAKTISK OG NYTTIGE INFORMASJON
 

 

Publisert:
19.08.2013
Sist oppdatert:
05.03.2019
Sideansvarlig:
Mona Kristin Skurdal Rådgiver mks@forskningsradet.no