Gå direkte til innhold
 

Pris til biogassfabrikk

Oslo kommune og miljøteknologibedriften Cambi AS fikk Forskningsrådets innovasjonspris 2012 for arbeidet med å få på plass verdens mest moderne biogassfabrikk. I fabrikken skal Oslos matavfall omdannes til miljøvennlig drivstoff og næringsrikt biogjødsel.

Fabrikken bygges i Nes på Romerike. Når den er i full drift fra 2013, kan den ta imot inntil 50 000 tonn matavfall hvert år. I dag blir matavfallet i hovedstaden sendt til Sverige for å omdannes til biogass.

Den nye biogassfabrikken er basert på norskutviklet teknologi, drevet fram gjennom langvarig forskning og utvikling, støttet av Forskningsrådet. I fabrikken omdannes matavfallet til biogass. Biogassen oppgraderes til flytende biometan, mens næringsstoffene i avfallet gjenvinnes som biogjødsel.

Langvarig forskning og teknologiutvikling

Cambi har i over 20 år utviklet teknologi for å gjøre biologisk nedbrytbart materiale om til fornybar energi. De er verdensledende innen bioenergiløsninger fra slam, og har utviklet en egen teknologi – termisk hydrolyse – som gir vesentlig mer biogass enn tradisjonelle anlegg for slambehandling.

Modell av biogassfabrikken som nå er under bygging. Modell av biogassfabrikken som nå er under bygging. Da Oslo kommune vedtok sine ambisiøse planer om å utnytte ressursene i matavfallet, innledet Energigjenvinningsetaten i kommunen samarbeid med Cambi for å finne ut hvordan dette kunne gjøres best mulig. Sammen har de drevet fram ny kunnskap og teknologi for å behandle våtorganisk avfall.

- Cambi er ledende på behandling av avfallsslam. I samarbeidet med Oslo kommune har vi tatt steget inn i behandling av bioavfall. Sammen med Oslo kommune har vi utviklet kunnskap og teknologi for det som blir verdens mest moderne biogassfabrikk. Dette blir et stort referanseanlegg. Teknologien vi har utviklet, blir også et viktig ledd i vår internasjonale satsing, sier Johan Fredriksson, CEO i Cambi AS.

Fremragende innovasjon

Juryen for Forskningsrådets innovasjonspris roser samarbeidet. Det er et godt eksempel på kundedrevet innovasjon, hvor brukerperspektivet har vært et viktig element. Innovasjonen er også et samarbeid mellom en privat aktør og offentlig sektor.

– Samtidig er dette mye mer enn produktinnovasjon alene. Det er innovasjon av et helt system, energigjenvinningssystemet i Oslo kommune, understreker Ingvild Myhre. Hun har ledet juryen som kåret vinneren.

Styreformann Per Lillebø i Cambi og kommunikasjonssjef Jannicke Gerner Bjerkås i Oslo EGE har mottatt pris og blomster. De er omkranset av Petter Schjerven (konferansier) og kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Styreformann Per Lillebø i Cambi og kommunikasjonssjef Jannicke Gerner Bjerkås i Oslo EGE har mottatt pris og blomster. De er omkranset av Petter Schjerven (konferansier) og kunnskapsminister Kristin Halvorsen.

Spydspiss

Jannicke Gerner Bjerkås, kommunikasjonssjef i Oslo kommune Energigjenvinningsetaten, sier Oslo er en foregangsby når det gjelder å sette i gang et totalt kretsløpsbasert avfallssystem.

– Arbeidet med å få på plass biogassfabrikken er et stort miljøløft. Prisen viser at en kommunal etat kan være en spydspiss i innovasjon og utvikling, sier hun.

Løfter forskningsmiljøene

Biogassfabrikken er nå under bygging og skal stå ferdig i desember. Fabrikken blir en viktig læringsarena for økt produksjon av biogass og best mulig utnyttelse av biorester basert på kildesortert matavfall.

Johan Fredriksson i Cambi sier FoU-arbeidet har hatt store ringvirkninger i forskningsmiljøene:

- Forsknings- og utviklingsarbeidet for å få på plass den nye fabrikken har også bidratt til å løfte andre forskningsmiljøer, blant andre Bioforsk og UMB. FoU-arbeidet vårt skaper ringvirkninger og løfter forskningen på bioavfall både nasjonalt og internasjonalt, sier han.
 

Fakta om Forskningsrådets innovasjonspris

Forskningsrådets innovasjonspris deles ut en til norsk virksomhet som evner å utnytte forskningsresultater på en fremragende måte slik at de skaper verdier. Det er først da forskningen blir til innovasjon. Prisen utgjør 500.000 kroner og ble delt ut på Forskningens festaften 19. september 2012.

Nominerte til Forskningsrådets innovasjonspris 2012:
BerGenBio AS
Cambi AS og Oslo kommune Energigjenvinningsetaten (EGE)
Corentium AS
GasSecure AS
KA Raufoss Couplings
Nicarnica Aviation AS
Reelwell AS

Juryen:
Ingvild Myhre
Vibeke Hammer Madsen
Gunnar Bovim
Sverre Gotaas
Bjørn Haugstad
Arvid Hallén
 

 

Skrevet av:
Benny André Johansen
Publisert:
11.10.2012
Sist oppdatert:
13.09.2016