Gå direkte til innhold
 

Policy for forskerrekruttering

Hovedmålene i Forskningsrådet policy for forskerrekruttering er å styrke kvaliteten i doktorgradsutdanningen, å sikre kapasitet i forskerkvalifiseringen og gjøre forskerkarrieren attraktiv.

(Foto: Berit Hyllseth) Policyen skal øke samspillet mellom akademia og arbeidslivet og gjøre det lettere for unge forskere å få internasjonal erfaring.

Under har vi samlet noen ofte stilte spørsmål om policyen og arbeidet med å rekruttere til forskning. Du kan laste ned policyen til høyre på siden, den har også et sammendrag på engelsk. Har du andre spørsmål, kan du legge de inn i kommentarfeltet under.

Ofte stilte spørsmål

(Siden vil oppdateres etter hvert som nye spørsmål kommer til.)

 

1. Policyen implementeres med virkning fra 2017

Spørsmål: Når trer policyen i kraft?

Svar: Forskningsrådet vedtok policyen i juni 2016, og den  blir implementert nå i 2017. Dette er de viktigste tiltakene:  

  • Forskningsinstitusjoner som mottar stipendiatfinansiering fra Forskningsrådet vil kunne søke om utenlandsstipend for sine doktorgradsstipendiater og postdoktorer for 3-12 måneder. Dette gjelder ​utlysninger med søknadsfrist fra og med 15. februar 2017.  
  • For forskningsrådsfinansierte postdoktorer som mottar utenlandsstipend etter ovennevnte ordning, kan det i tillegg søkes om forlengelse av stipendperioden, tilsvarende utenlandsoppholdets lengde (3-12 måneder). 
  • Ved kontraktsinngåelse skal det  stilles krav om utviklingsplan og faglig rådgivning for forskningsrådsfinansierte postdoktorer.
  • I utlysningen skal det fremgå om rekruttering skal inngå i vurderingsgrunnlaget for søknadsbehandlingen.
  • Bruk av doktorstipendiatstilling og postdoktorstilling i prosjektet skal begrunnes av søker.

2. Bedre unge forskeres mulighet til å skaffe seg internasjonal erfaring

Spørsmål: I policyen står det at postdoktorer med finansiering fra Forskningsrådet skal tilbys utenlandsstipend og 3-12 måneders forlengelse av stipendperioden ved forskningsopphold i utlandet. Når trer disse ordningene i kraft og hvem kan søke?

Svar: Tilbud om utenlandsstipend for doktorgrads- og postdoktorstipendiater finansiert av Forskningsrådet og tilbud om forlengelse av postdoktorstipend ved forskningsopphold i utlandet implementeres i utlysninger fra og med 15. februar 2017.

Ordningen gjelder alle aktiviteter og programmer der en forskningsinstitusjon er prosjektansvarlig. Prosjektansvarlig fremmer søknaden etter tilsetting i doktorstipendiatstilling og når det foreligger konkrete planer for utenlandsopphold.

3. Postdoktorstilling skal kvalifisere til vitenskapelig toppstilling

Spørsmål: Hva gjør Forskningsrådet for å bedre utviklingsvilkårene for postdoktorer?

Svar: Forskningsrådet vil stille krav om utviklingsplan. Ifølge Kunnskapsdepartementets forskrift for tilsetting av postdoktorer er postdoktor en kvalifiseringsstilling for vitenskapelig toppstilling. Krav om utviklingsplan og faglig rådgiving vil bidra til at postdoktorstillingen anvendes slik den opprinnelig er ment.

 

Legg igjen en kommentar


Captchabilde

 
Publisert:
30.06.2016
Sist oppdatert:
14.09.2017