Gå direkte til innhold
 

PETROMAKS2: 3 nye prosjekter

12,8 millioner kroner er fordelt etter utlysningen med frist 6.9.2017.

Utlysningstittel: Inntil 10 millioner kroner til forskningssamarbeid med Russland

Søkt beløp totalt: 50,6 millioner NOK
Tildelte midler: 12,8 millioner NOK
Antall mottatte søknader i alt: 13
Forskerprosjekt: 13

Karakterfordeling av søknadene
 

Søknadstype/karakter7654321
Forskerprosjekt0543100

 

Programstyre: Per Gerhard Grini, Charlotte Skourup, Salve Dahle, Arne Holhjem, Ole Gunnar Austvik, Gunn Mangerud, Hildegunn T. Blindheim, Jorunn-Elise Tharaldsen, Rolando di Primio, Grethe Hartviksen
Settemedlem: Ingen

 

Forskningsrådets habilitetsregler er fulgt, se www.forskningsradet.no/habilitet

Innvilgede prosjekter
 

ProsjektnummerProsjekttittelInstitusjon/bedrift
280616Oil spill and newly formed sea ice detection, characterization, and mapping in the Barents Sea using remote sensing by SARUiT The Arctic University of Norway
280724Environmental monitoring of Arctic coastal ecosystems: Sensitivity to petroleum pollution (Arctic EcoSens)AKVAPLAN NIVA AS
280953Shallow compaction and fluid flow pattern in reservoirs and caprocks underneath Barents SeaINSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK

 

Kommentar

Følgende programstyremedlemmer fratrådte som inhabil i en eller flere søknader i søknadsbehandlingen: Gunn Mangerud, Salve Dahle

Publisert:
03.01.2018