Gå direkte til innhold
 

PETROMAKS2: 16 nye prosjekter

190 millioner kroner er fordelt etter utlysningen med frist 6.9.2017.

Utlysningstittel: 150–180 millioner til Kompetanseprosjekter for næringslivet og Forskerprosjekter knyttet til petroleumsvirksomheten på norsk sokkel

Søkt beløp totalt: 1214 millioner NOK
Tildelte midler: 190 millioner NOK
Antall mottatte søknader i alt: 113
Forskerprosjekt: 68
Kompetanseprosjekt for næringslivet: 45

Karakterfordeling av søknadene
 

Søknadstype/karakter7654321
Forskerprosjekt2202714200
Kompetanseprosjekt for næringslivet022190300

 

Programstyre: Per Gerhard Grini, Charlotte Skourup, Salve Dahle, Arne Holhjem, Ole Gunnar Austvik, Gunn Mangerud, Hildegunn T. Blindheim, Jorunn-Elise Tharaldsen, Rolando di Primio, Grethe Hartviksen
Settemedlem: Ingen

 

Forskningsrådets habilitetsregler er fulgt, se www.forskningsradet.no/habilitet

Innvilgede prosjekter
 

ProsjektnummerProsjekttittelInstitusjon/bedrift
280425Dealing with depths: systems biology of health preservation in professional saturation divingInstitutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
280473Decision-driven big data and analytics for the digital subsurfaceInternational Research Institute of Stavanger AS
280537Exposure-related risks of cancer in Norwegian offshore oil industry workersOSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF KREFTREGISTERET
280610Enabling non-disruptive production conditions - slug flow with surfactantsSINTEF PETROLEUM AS
280625Dynamics Of Floating IceMatematisk institutt
280643Nanofluids for IOR and Tracer TechnologyNTNU FAKULTET FOR NATURVITENSKAP
280650Shale Barrier Toolbox: Designing future wells for efficient completion and simpler P&ASINTEF Petroleum AS
280705Improved lifetime estimation of mooring chainsSINTEF MATERIALER OG KJEMI AVD TRONDHEIM
280713Compact Offshore Steam Bottoming Cycles Phase 2: COMPACTS2SINTEF ENERGI AS
280760Environmental Cracking of Flexible Pipe Armour WiresInstitutt for Energiteknikk
280904Development of job-exposure-models for risk assessment of benzene exposure.UNIVERSITETET I BERGEN
280919High-throughput metabarcoding of eukaryotic diversity for environmental monitoring of marine sediments (Metamon)UNI RESEARCH AS
280934Autonomous subsea interventionSINTEF Digital
280942Advanced laboratory methods for cuttings analysesSINTEF PETROLEUM AS
280950Digital Subsurface: Flow Diagnostics and Data-Driven Modeling in Optimized Reservoir ManagementSINTEF Digital
280963The Norwegian oil and gas supply industry in hard times: Innovation in global supply chains.Universitetet i Oslo

 

Kommentar

Følgende programstyremedlem fratrådte som inhabil i en eller flere søknader i deler av søknadsbehandlingen: Gunn Mangerud

Publisert:
16.12.2017