Gå direkte til innhold
 

PETROMAKS2: 12 nye prosjekter

85 millioner kroner er fordelt etter utlysningen med frist 11.10.2017.

Utlysningstittel: 70–100 millioner til innovasjonsprosjekter i næringslivet knyttet til petroleumsvirksomheten på norsk sokkel

Søkt beløp totalt: 237 millioner NOK
Tildelte midler: 85 millioner NOK
Antall mottatte søknader i alt: 37
Innovasjonsprosjekt i næringslivet: 37

Karakterfordeling av søknadene
 

Søknadstype/karakter7654321
Innovasjonsprosjekt i næringslivet071511400

 

Programstyre: Per Gerhard Grini, Charlotte Skourup, Salve Dahle, Arne Holhjem, Ole Gunnar Austvik, Gunn Mangerud, Hildegunn T. Blindheim, Jorunn-Elise Tharaldsen, Rolando di Primio, Grethe Hartviksen
Settemedlem: Ingen

 

Forskningsrådets habilitetsregler er fulgt, se www.forskningsradet.no/habilitet

Innvilgede prosjekter
 

ProsjektnummerProsjekttittelInstitusjon/bedrift
281810Improved Subsurface Resolution by Controlled Marine Seismic StimulationPGS GEOPHYSICAL AS
281848Real-Time Remote and Autonomous Well Intervention On Normally Unmanned InstallationsSTIMLINE AS
281855Muliggjøre autonom brønnplanlegging ved å integrere alle myndighetspålagte beregninger for brønndesign i en integrert plattform.Oliasoft AS
281877Safety 4.0: Demonstrating safety of novel subsea technologiesDNV GL
281881Accurate multiphase flow predictions for long tiebacks and subsea developmentsLEDAFLOW TECHNOLOGIES DA
281917Certified battery shut down systemAker Solutions AS
281927Additive Manufacturing for Repair and Refurbishment of Offshore Components to Extend Structural LifetimeWestad Industri AS
281980Machine learning in geoscienceEARTH SCIENCE ANALYTICS AS
281986Innovative hybrid energy system for stable power and heat supply in offshore oil and gas installationPrototech AS
282063Permanent nedstengning gamle oljebrønner med et eller flere væskefylte ringrom ved bruk av høyenergi energi kilde, termitt.INTERWELL P&A AS
282082Gonzales - et innovasjonsprosjekt for effektivisering og smart prosessering i dynamisk produksjonsomgivelseKONGSBERG SATELLITE SERVICES AS
282311Deep Purple - CO2-fri hydrogenbasert offshore energiproduksjon til installasjoner og maritim sektorFMC KONGSBERG SUBSEA AS

 

Kommentar

Følgende programstyremedlem fratrådte som inhabil i en eller flere søknader i deler av søknadsbehandlingen: Per Gerhard Grini

Publisert:
16.12.2017