Gå direkte til innhold
 

Nordisk finansiering og samarbeid

NordForsk lyser ut midler gjennom felles-nordiske forskningsprogram på alle temaområder, i hovedsak til Nordic Centres of Excellence (NCoE). Vanligvis skal det som finansieres ha deltakere fra minst tre nordiske land (Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige) eller fra de selvstyrte områdene Færøyene, Grønland eller Åland.

Nordisk samarbeid om forskning og innovasjon skjer i regi av NordForsk og andre institusjoner under Nordisk ministerråd. Forskning som finansieres er innenfor temaer som prioriteres nasjonalt. Nasjonale forskningsråd og andre finansieringsorgan deltar med midler i tillegg til nordisk finansiering. NordForsk er en samarbeidsinstitusjon under Nordisk ministerråd.
Se: Mer om det forskningspolitiske samarbeidet
Se: Søke støtte

De nordiske landene samarbeider om forskning og innovasjon også innenfor:

Nordic Innovation

Nordic Innovation skal stimulere til handel og innovasjon på tvers av landegrensene. Institusjonen lyser ut midler til innovasjonsprosjekter.
Prosjekter og finansiering

Nordisk energiforskning

Forskere med prosjekter innenfor energi kan søke finansiering fra Nordisk energiforskning.
Finansiering
Prosjekter

Skog- og jordbrukssektoren

Nordiske samarbeidsorganer for skogsforskning og jordbruks- og matforskning lyser ut midler til prosjekter.
Jordbruks- og matforskning - utlysninger
Skogforskning - søke støtte

Nordiske samarbeidsnemder

Forskningsrådene i Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge samarbeider i nordiske samarbeidsnemnder innenfor humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning (NOS-HS), naturvitenskapelig forskning (NOS-N) og medisin (NOS-M). Formålet er å fremme det nordiske samarbeidet gjennom å koordinere aktivitetene i de nordiske forskningsrådene. Dette er forskningspolitiske samarbeid, ikke organer som utlyser midler.
Humaniora og samfunnsvitenskap (NOS-HS)
Naturvitenskap (NOS-N)
Medisin (NOS-M)

Med ett lite unntak:

NOS-HS utlyser årlig støtte til workshops (februar-mars) og til nordiske vitenskapelige tidsskrifter (august). Tidligere utlysninger under "Past calls".

Publisert:
26.09.2017
Sist oppdatert:
07.02.2018
Sideansvarlig:
Brita Skuland Seniorrådgiver +47 22 03 75 02 bsk@forskningsradet.no