Gå direkte til innhold
 

Nordisk evaluering av idrettsvitenskap 2010/2011

Den felles nordiske evalueringen av idrettsvitenskap er avsluttet og sluttrapporten er publisert.
I Norge har relevante miljøer ved Norges Idrettshøgskole (NIH), enkelte universiteter og høgskoler, samt enkelte forskningsinstitutter deltatt i evalueringen.

Målet med evalueringen var å evaluere idrettsvitenskap i de nordiske landene for å identifisere styrker og svakheter i forskningen, og bidra til å utvikle den vitenskapelige kvaliteten og den praktiske bruken av faget idrettsvitenskap.

Evalueringen har vært et samarbeid mellom de statlige forskningsrådene i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, og er koordinert av Finlands Akademi. Resultatene av evalueringen skal danne grunnlag for anbefalinger for å styrke forskningen, slik at man kan bidra til en god utvikling av idrettsvitenskap i Norden i framtiden.

Idrettsvitenskap inkluderer hele spekteret fra klinisk helserelatert forskning, epidemiologi, genetikk, treningsfysiologi og biomekanikk til sportspedagogikk, sosiologi, psykologi og annen samfunnsvitenskapelig og humanistisk forskning.

Grunnlaget for vurdering av forskningen og forskermiljøene er faktainformasjon, egenvurdering, bibliometri og høringsmøter. Professor Nina Vøllestad (UiO) har representert Norge i den faglig sammensatte styringsgruppen. Forskningsrådet var representert i prosjektgruppen.

Høringsmøtet for Norge ble avholdt i Oslo den 12. mai 2011. Evalueringsrapporten er publisert: Sluttrapport: Nordisk evaluering av idrettsvitenskap 2010/2011 PDF - 2,5 MB .

Evalueringspanelet har følgende sammensetning:

Professor Bill Haskell, Standford University (leder)
Professor Karyn Esser, University of Kentucky
Professor Peter Bartsch, University of Heidelberg
Professor Stuart Biddle, Loughborough University
Professor Jennifer Hargreaves, University of Brighton
Professor Ron Maugham, Loughborough University
Professor Bart Vanreusel, KU Leuven

Publisert:
01.12.2010