Gå direkte til innhold
 

Når du har behov for å søke om prosjektendringer

Prosjekter som mottar bevilgning fra Forskningsrådet kan søke om prosjektendringer via Mitt nettsted. Det er prosjektleder eller administrativ ansvarlig som på vegne av prosjektansvarlig søker om prosjektendringer. Du får tilbakemelding på søknaden om prosjektendring via e-post. Statusen på søknaden oppdateres automatisk på Mitt nettsted.


PRAKTISK OG NYTTIGE INFORMASJON
 

 


HVORDAN SØKER JEG OM PROSJEKTENDRINGER?
 

 • Logg inn på Mitt nettsted, www.forskningsradet.no/logginn
 • Finn menyvalget "Prosjekter/Rapporter"
 • Finn aktuelt prosjekt
 • Opprett søknad om prosjektendring eller finn prosjektdata under "Vise / endre prosjekt"

 

Forskningsrådet behandler innsendte søknader om prosjektendringer fortløpende.
Svar fra Forskingsrådet (godkjenning/avslag), eller spørsmål om tilleggsopplysninger til prosjektleder og administrativt ansvarlig, sendes på e-post.

Fordeler for deg som bruker vil være:

 • sikker kommunikasjon om prosjektet via Mitt nettsted
 • alltid tilgang til oppdaterte prosjektdata og oversikt over prosjektendringer
 • brukervennlig og selvbetjent funksjon for å utforme søknad om prosjektendringer
 • effektiv dialog mellom prosjektet og Forskningsrådet
   

Hvilke endringer kan du søke om?

Prosjektleder eller administrativ ansvarlig kan søke om disse prosjektendringene:

 • Prosjektperiode / Framdriftsplan
 • Økonomi
 • Stipend
 • Samarbeidspartnere
 • Mål
 • Prosjektsammendrag
 • Laste opp vedlegg

Disse endringene vil gjøres via rapport som tidligere:

 • Populærvitenskapelig framstilling
 • Prosjekttittel, alternativt språk

 

Endring av administrativt ansvarlig og prosjektleder


Skifte av administrativt ansvarlig skal umiddelbart meldes til Forskningsrådet. Meldingen skal gis på Mitt Nettsted under menyvalg "Søknadsstatus" og/eller "Prosjektinfo/Rapporter", og inneholde de opplysningene om ny stillingsinnehaver som Forskningsrådet etterspør for denne rollen, og tidspunktet for når endringen skal tre i kraft.

Skifte av prosjektleder krever Forskningsrådets skriftlige samtykke. Anmodning om endring skal gjøres på Mitt Nettsted under samme menyvalg som beskrevet i avsnittet over, og skal inneholde navn på ny prosjektleder, CV og ønsket tidspunkt for endring. Ny prosjektleder anses som godkjent dersom Forskningsrådet ikke har svart innen 30 dager etter at den skriftlige anmodningen fra prosjektansvarlig ble mottatt.Prosjektendring og behandling av den

Når du sender en søknad om prosjektendringer til Forskningsrådet, får du ikke en melding som bekrefter at søknaden er mottatt, men status "Mottatt" vises på Mitt nettsted. Du mottar e-post når vi har behov for tilleggsopplysninger, når søknaden er godkjent eller om du får avslag på søknaden.

Vi behandler KUN én søknad om prosjektendring om gangen, men legg merke til at en søknad om prosjektendring kan inneholde flere ønsker om endringer på det samme prosjektet.

Mitt nettsted gir oversikt over de fem siste prosjektendringene som er sendt inn via Mitt nettsted.

 

Framdrifts- og sluttrapportering


Dersom det er publisert en framdriftsrapport/sluttrapport før du sender inn en søknad om prosjektendring, må sistnevnte behandles og godkjennes før vi eventuelt publiserer framdriftsrapport/sluttrapport på nytt for å få med oppdaterte prosjektdata.

 


KONTAKT
 

Kontakt saksbehandleren din i Forskningsrådet dersom du har spørsmål om prosjektendringer og/eller rapportering. Kontaktpersonen er oppgitt i tidligere brev og e-poster med Forskningsrådet og du finner det også på Mitt nettsted.

Spørsmål om den nye funksjon kan sendes til esoknad@forskningsradet.no
 

 

Publisert:
22.03.2017