Gå direkte til innhold
 

NANO2021: 8 nye prosjekter

54,3 millioner kroner er fordelt etter utlysningen med frist 10.10.2018.

Utlysningstittel: 60 millioner til innovasjonsprosjekter i næringslivet innenfor nanoteknologi, mikroteknologi og avanserte materialer

Søkt beløp totalt: 106,8 millioner NOK
Tildelte midler: 54,3 millioner NOK
Antall mottatte søknader i alt: 14
Innovasjonsprosjekt i næringslivet: 14

Karakterfordeling av søknadene
 

Søknadstype/karakter7654321
Innovasjonsprosjekt i næringslivet0472100

 

Programstyre: Odd-Arne Lorentsen, Bodil Holst, Hilde Løken Larsen, Kay Gastinger, Stein Ivar Hansen, Sverker Molander, Astri Agneta Richter Dahlfors, Maria Gjølberg, Bjørn C. Hauback
Settemedlem: Ingen

 

Forskningsrådets habilitetsregler er fulgt, se www.forskningsradet.no/habilitet

Innvilgede prosjekter
 

ProsjektnummerProsjekttittelInstitusjon/bedrift
296459Nanowire UV LEDs on grapheneCRAYONANO AS
296344Functional coatings produced by electrospray with graphene oxideABALONYX AS
296548Dynamic integration of proton conducting systems in an intermittent energy landscapeCOORSTEK MEMBRANE SCIENCES AS
296692NanoClean - Novel nanotechnology-based oil/water separation systemCOMBIPRO AS
296528Effektiv separasjon av mikropartikler fra vann vha. et innovativt, clog-free, mikrofluidisk filterTRILOBITE AS
296358Vedheftforbedring i herde- og termoplast med nanocelluloseNORSKE SKOG SAUGBRUGS AS
296540Fra nanoteknologi til bedre glidBRAV NORWAY AS
2967563D Bioprinting of biomimetic pancreas with tunicate nanocellulose and human pancreatic isletsCELLHEAL AS

 

Kommentar

Følgende medlem i programstyret deltok ikke på møtet: Kay Gastinger. Følgende medlem i programstyret fratrådte som inhabil i en søknad i deler av søknadsbehandlingen: Bjørn Hauback.

Publisert:
29.01.2019