Gå direkte til innhold
 

Miljøinstitutter

Miljøinstituttene spiller en svært viktig rolle når det gjelder forskning knyttet til forvaltning av naturressursene våre, og for kunnskapsbasert utforming av miljø- og klimapolitikken.

Miljøinstituttene arbeider med anvendt forskning innenfor miljø, klima, kulturhistorie, samfunnsfag og naturvitenskap. Instituttene er sentrale aktører for å frembringe kunnskap for å utvikle samfunnet i bærekraftig retning.

I tillegg til å utføre forskning, bidrar instituttene med forskningsbasert ekspertise, rådgivning og bistand til Klima- og miljødepartementet i nasjonale og internasjonale fora og utreder ulike miljøspørsmål på oppdrag fra departementet.

Åtte forskningsinstitutter med svært varierte oppgaver innen miljøforskning får statlig basisfinansiering via Norges forskningsråd.

De åtte er:

Cicero Senter for klimaforskning
Nansen Senter for miljø og fjernmåling, NERSC 
Norsk institutt for kulturminneforskning, NIKU
Norsk institutt for luftforskning, NILU 
Norsk institutt for naturforskning, NINA
Norsk institutt for vannforskning, NIVA 
Transportøkonomisk institutt, TØI
Uni Research AS

Det er i hovedsak Klima- og miljøverndepartementet som finansierer miljøinstituttene. Samferdselsdepartementet finansierer deler av basisbevilgningen til Transportøkonomisk institutt.

Publisert:
03.07.2015
Sist oppdatert:
29.06.2018