Gå direkte til innhold
 

Miljøinstitutter

Miljøinstituttene spiller en svært viktig rolle når det gjelder forskning knyttet til forvaltning av naturressursene våre, og for kunnskapsbasert utforming av miljø- og klimapolitikken.

Miljøinstituttene arbeider med anvendt forskning innenfor miljø, klima, kulturhistorie, samfunnsfag og naturvitenskap. Instituttene er sentrale aktører for å frembringe kunnskap for å utvikle samfunnet i bærekraftig retning.

I tillegg til å utføre forskning, bidrar instituttene med forskningsbasert ekspertise, rådgivning og bistand til Klima- og miljødepartementet i nasjonale og internasjonale fora og utreder ulike miljøspørsmål på oppdrag fra departementet.

Åtte forskningsinstitutter med svært varierte oppgaver innen miljøforskning får statlig basisfinansiering via Norges forskningsråd:

Det er i hovedsak Klima- og miljøverndepartementet som finansierer miljøinstituttene. Samferdselsdepartementet finansierer deler av basisbevilgningen til Transportøkonomisk institutt.

Publisert:
03.07.2015
Sist oppdatert:
02.10.2018