Gå direkte til innhold
 

MILJØFORSK: 1 nytt prosjekt

2 millioner kroner er fordelt etter utlysningen med frist 12.9.2018.

Utlysningstittel: 2 millioner kroner til kunnskapsstatus om systemer for forvaltning av økosystemer

Søkt beløp totalt: 2 millioner NOK
Tildelte midler: 2 millioner NOK
Antall mottatte søknader i alt: 2
Annen støtte: 2

Programstyre: Tora Aasland, Göran Ericsson, Henriette Selck, Christian Rekkedal, Jan Turtinen, Knut Maroni, Thomas Hartnik, Lene Lyngby, Camilla Sandström
Settemedlem: Ingen

 

Forskningsrådets habilitetsregler er fulgt, se www.forskningsradet.no/habilitet

Innvilgede prosjekter
 

ProsjektnummerProsjekttittelInstitusjon/bedrift
294569Økosystembasert forvaltning – en kunnskapssynteseNINA OSLO

 

Publisert:
10.12.2018