Gå direkte til innhold
 

MAROFF: 1 nytt prosjekt

5 millioner kroner er fordelt etter utlysningen med frist 12.9.2018.

Utlysningstittel: Norge og Singapore utlyser felles forskningsmidler til maritim forskning.

Søkt beløp totalt: 61,2 millioner NOK
Tildelte midler: 5 millioner NOK
Antall mottatte søknader i alt: 13
Forskerprosjekt: 13

Karakterfordeling av søknadene
 

Søknadstype/karakter 7 6 5 4 3 2 1
Forskerprosjekt 0 8 4 1 0 0 0

 

Programstyre: Knut Andresen, Hege Økland, Roar Ådland, Rune Birkeland, Kjersti Moldeklev, Arnfinn Nergaard, Rune Garen, Marielle Christiansen.

Settemedlem: Odd Torset.

Forskningsrådets habilitetsregler er fulgt, se www.forskningsradet.no/habilitet

Innvilgede prosjekter
 

Prosjektnummer Prosjekttittel Institusjon/bedrift
294871 Ultra-high power density wireless charging for maritime applications. Institutt for teknisk kybernetikk

 

Kommentar

Følgende programstyremedlemmer deltok ikke på møtet: Roar Ådland og Marielle Christiansen. Følgende programstyremedlemmer fratrådte som inhabil i en eller flere søknader i hele søknadsbehandlingen: Rune Birkeland og Hege Økland.

Publisert:
27.02.2019