Gå direkte til innhold
 

Kompetanseprosjekt for næringslivet

Målet med kompetanseprosjekter er å utvikle forskningsmiljøer som skal gjøre norsk næringsliv internasjonalt konkurransedyktig.

Hvem kan søke støtte til kompetanseprosjekter for næringslivet?
Norske forskningsinstitusjoner (universiteter, høgskoler,
forskningsinstitutter, og institusjoner med forskning som viktig
del av virksomheten) kan søke kompetanseprosjekter i forpliktende
samarbeid med en eller flere aktører i norsk næringsliv.

Når er det søknadsfrist?
Forskningsrådet har faste søknadsfrister gjennom hele året. Frekvensen av utlysninger varierer.
Følg med på våre utlysninger.

Hvor mye kan det søkes om?
Forskningsrådet støtter kompetanseprosjekter med maksimalt
80 % av godkjente prosjektkostnader. Kun forskningsmiljøenes og ikke bedriftenes kostnader skal inngå i budsjettet.

Hvor lenge kan prosjektet få støtte?
Normalt har et kompetanseprosjekt en varighet på fire til fem år.

 

Illustrasjon ABB


 

Publisert:
10.07.2009