Gå direkte til innhold
 

KLIMAFORSK: 1 nytt prosjekt

48,5 millioner kroner er fordelt etter utlysningen med frist 10.10.2018.

Utlysningstittel: Etablering av kunnskapsplattformer for klimapolitiske virkemidler

Søkt beløp totalt: 119,8 millioner NOK
Tildelte midler: 48,5 millioner NOK
Antall mottatte søknader i alt: 4
Annen støtte: 4

Karakterfordeling av søknadene
 

Søknadstype/karakter 7 6 5 4 3 2 1
Annen støtte 0 0 2 2 0 0 0

 

Panel: Annika Nordlund, Einar Håndlykken, Eivind Selvig, Fridrik Mar Baldursson, Katarina Eckerberg.
Settemedlem: Ingen

 

 

Forskningsrådets habilitetsregler er fulgt, se www.forskningsradet.no/habilitet

Innvilgede prosjekter
 

Prosjektnummer Prosjekttittel Institusjon/bedrift
295789 PLATON - a PLATform for Open and Nationally accessible climate policy knowledge CICERO SENTER FOR KLIMAFORSKNING

 

Publisert:
22.12.2018