Gå direkte til innhold
 

Juryane

Juryen for Forskingsrådets pris for framifrå forsking og Forskingsrådets pris for unge framifrå forskarar

 • Professor Bengt Gustafsson, Institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet, leiar
 • Professor Margareta Bertilsson Sociologisk institut, Københavns universitet
 • Professor Ingvild Gilhus Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, UiB
 • Professor Anne Simonsen Institutt for medisinske basalfag, UiO
 • Professor Bjørn Munro Jenssen Institutt for biologi, NTNU
 • Professor Anders Schomacker, Institutt for geologi, UiT

Juryen for Forskingsrådets formidlingspris

 • Kommunikasjonssjef Anne Steenstrup-Duch, SINTEF Energi
 • Avdelingsdirektør Thomas Evensen, Forskningsrådet
 • Førsteamanuensis Jørn Hurum, Naturhistorisk museum/Universitetet i Oslo
 • Kommunikasjonsleder Monica Sandnesmo, Uni Research, Bergen
 • Rådgiver Ram E. Gupta, Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse 

Juryen for Forskingsrådets innovasjonspris

 • Henrik O. Madsen, leiar for Forskingsrådets hovedstyre
 • Sverre Gotaas, leiar for divisjonsstyret i Energi, Miljø og Ressurser
 • Gunnar Bovim, leiar for divisjonsstyret i Samfunn og Helse
 • Eli Aamot, leiar for divisjonsstyret i Innovasjon
 • Arvid Hallén, spesialrådgiver i Forskingsrådet
Publisert:
20.06.2003
Sist oppdatert:
06.03.2017