Gå direkte til innhold
 

Internasjonal strategi 2010 - 2020

Strategien gir retningen for Forskningsrådets arbeid for økt internasjonalt forskningssamarbeid.

Essensen i strategien kan sammenfattes i fem hovedgrep:

 • Alle Forskningsrådets satsinger - programmer, de frie arenaene, særskilte satsinger, institusjonsrettede tiltak og andre former for støtte - skal ha konkrete mål og planer for internasjonalt samarbeid.
   
 • Forskningsrådet vil arbeide for at Norge deltar i felles programmer på tvers av landegrenser når dette er viktig for å møte felles utfordringer eller for å styrke norsk forskning og kunnskapsbasert næringsliv.
   
 • Forskningsrådet vil utvikle økonomiske virkemidler for å støtte etablering av langsiktig institusjonelt samarbeid mellom norske institusjoner og tilsvarende institusjoner i andre land.
   
 • Forskningsrådet vil videreføre og styrke stimuleringstiltak for å gjøre norske forskere, bedrifter og forskningsinstitusjoner til aktive deltakere på de internasjonale samarbeids- og konkurransearenaene.
   
 • Forskningsrådet vil styrke vektleggingen av internasjonalt samarbeid og mobilitet i egen søknadsbehandling.
Publisert:
09.02.2011
Sist oppdatert:
13.09.2016