Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold
 

Instituttevalueringer

Forskningsrådet har ansvar for å gjennomføre evalueringer av forskningsinstitutter som får sin basisfinansiering gjennom Forskningsrådet.

Norges forskningsråd har et strategisk ansvar for instituttsektoren og et ansvar for å forvalte den statlige basisfinansieringen av forskningsinstitutter. Dette strategiske ansvaret omfatter blant annet å gjennomføre evalueringer og systemvurderinger.

Hensikten med evalueringene er å kartlegge status og peke på forbedringspotensialet for instituttenes forskningsvirksomhet når det gjelder

  • kvalitet, relevans, effektivitet, fleksibilitet og kompetanseutvikling
  • samarbeid, arbeidsdeling og internasjonalisering
  • ledelse, styring, organisasjon og økonomi
  • brukernes vurdering av instituttenes gjennomføring av oppdragsvirksomheten

Evalueringene bidrar med kunnskap som kan legges til grunn når Forskningsrådet gir instituttpolitiske råd og budsjettforslag til departementene, og i det strategiske arbeidet overfor sektoren. Fagevalueringene er også ment å være et redskap for institusjonenes eget strategiske og faglige utviklingsarbeid.

Pågående evalueringer

 

Avsluttede evalueringer

Teknisk-industrielle institutter

Primærnæringsinstitutter

Miljø- og utviklingsinstitutter

Samfunnsvitenskapelige institutter

 

Publisert:
17.03.2004
Sist oppdatert:
17.02.2017