Gå direkte til innhold
 

Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Alle bedrifter uansett størrelse kan søke om støtte til innovasjonsprosjekter. Prosjektet skal springe ut av
bedriftens egne strategier og behov for ny kunnskap.

Hvem kan søke støtte til innovasjonsprosjekt?
I innovasjonsprosjekt for næringslivet er det bedriften som søker og blir kontraktspartner med Forskningsrådet. Både små, mellomstore og store bedrifter kan søke. Det er bedriftene selv som bestemmer hva de skal forske på.

Når er det søknadsfrist?
Forskningsrådet har faste søknadsfrister gjennom hele året. Frekvensen av utlysninger varierer.
Følg med på våre utlysninger.

Hvor lenge kan prosjektet få støtte?
Normalt har et innovasjonsprosjekt en varighet på tre til fire år.

 

En mekaniker 

Publisert:
08.07.2009