Gå direkte til innhold
 

Informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerheten vedrørende søknads-, prosjekt- og evalueringsdata med prosjekt- og personidentifikasjon ivaretas i henhold til følgende prinsipper:

  • All kommunikasjon mot våre servere krypteres, enten det gjelder søkere, rapportører, fageksperter eller andre innloggede brukere.
  • Transaksjoner i Forskningsrådets eSak-løsning er sporbare og knyttet til identifiserbare brukere.
  • Forskningsrådet praktiserer ”need to know”-prinsippet. Det vil si at bare de som må ha tilgang til søknadsinnholdet på grunn av saksbehandlingen, får tilgang.
  • E-post meldinger som sendes fra Forskningsrådet skal ikke inneholde sensitive data.
  • Alle søknadsvedlegg, vurderingsdokumenter, kontrakter og rapporter behandles konfidensielt av Forskningsrådet. Søkere er ansvarlige for at søknadsskjemaets tittel, prosjektsammendrag og populærvitenskapelig framstilling ikke inneholder sensitiv informasjon.
  • Alle medarbeidere i Forskningsrådet har undertegnet taushetserklæring.

Spørsmål knyttet til disse forvaltningsprinsippene kan rettes til Forskningsrådets IT-avdeling: post@forskningsradet.no.

 

Publisert:
20.02.2008
Sist oppdatert:
13.09.2016
Sideansvarlig:
Mona Kristin Skurdal Rådgiver mks@forskningsradet.no