Gå direkte til innhold
 

Hvordan skrive gode sammendrag og populærvitenskapelige fremstillinger?

Prosjektbanken  er en av Forskningsrådets aller mest besøkte nettsider, og har besøkende fra universiteter og høyskoler, forskningsinstitutter, næringslivet, departementene, øvrig offentlig forvaltning, helseforetak og presse/media. I Prosjektbanken vises prosjektenes sammendrag og populærvitenskapelige fremstillinger, og tekstene blir mye lest og brukes til flere formål. Ved at disse tekstene er godt skrevet og er forståelige – også for personer som er utenfor fagområdet ditt – er Prosjektbanken en god anledning til å synliggjøre prosjektet ditt og de resultatene som kommer frem i prosjektet.  

5 tips til gode sammendrag og populærvitenskapelige fremstillinger

1) Kom raskt til saken – skriv det viktigste først

Det er viktig at leseren raskt får et inntrykk av hva prosjektet deres handler om. Konsentrer deg om konklusjonene og hovedfunnene. Skriv derfor gjerne en eller to linjer helt øverst, som på en enkel måte forklarer problemstillingen i prosjektet. For å fremheve dette, kan man legge inn et linjeskift ved å bruke returknappen.

2) Still dere noen kontrollspørsmål

  •  Hva er målet med prosjektet?

  • Hvordan jobber dere med prosjektet?

  • Har det vært noen funn i prosjektet så langt?

3) Unngå ekspertspråk så langt det er mulig

Prosjektbanken blir besøkt av ulike aktører som bruker innholdet i sammendragene og populærvitenskapelige fremstillinger i ulike sammenhenger. Det er derfor viktig å unngå å bruke terminologi som bare de innenfor fagfeltet deres har forutsetninger for å forstå.

4) Skriv variert og moderne

Varier mellom korte og lange setninger for å skape en god flyt i teksten. Det er ofte lurt å sette punktum. Det er lettere for leseren å få tak i innholdet når det ikke er for mye informasjon i hver setning.
Lenge har lange setninger, innfløkte formuleringer og en stiv uttrykksmåte preget de fleste forskningstekster. Det er i ferd med å endre seg. I dag bør vi hente mer inspirasjon fra hvordan vi uttrykker oss muntlig.

5) Få alltid noen til å lese gjennom teksten til slutt

Det kan være veldig nyttig å la en kollega eller noen utenfor fagfeltet se på teksten før dere sender den fra dere. Det gir dere et nytt og nyttig blikk på både innhold, form og språklig kvalitet.

Introduksjonsvideo til ProsjektbankenI Prosjektbanken kan du enkelt finne en oversikt over alle prosjektene som har fått støtte fra Forskningsrådet, se hvor mye støtte de har fått og lese sammendrag og populærvitenskapelige fremstillinger. Dato :03.01.2017

Publisert:
09.05.2017