Gå direkte til innhold
 

HELSEVEL: 4 nye prosjekter

3 millioner kroner er fordelt etter utlysningen med frist 25.4.2018.

Utlysningstittel: Støtte til utvikling av nettverk

Søkt beløp totalt: 6 millioner NOK
Tildelte midler: 3 millioner NOK
Antall mottatte søknader i alt: 8
Annen støtte: 8

Programstyre: Jon Magnussen, Petter Øgar, Morten Balle Hansen, Anne Skevik Grødem, Camilla Dunsæd, Bo Edvardsson, Sabine Ruths, Cornelia Ruland, Per Inge Langeng, Bente Holm Mejdell, Maiken Engelstad, Helge Ramsdal, Anlov P. Mathisen
Settemedlem: Ingen

 

Forskningsrådets habilitetsregler er fulgt, se www.forskningsradet.no/habilitet

Innvilgede prosjekter
 

ProsjektnummerProsjekttittelInstitusjon/bedrift
288042Establishing a national learning and action network for refugees: Promoting inclusion, access to information, and successful transitionUniversity of Bergen (Universitetet i Bergen)
286854INNSIKT; inkluderende brukermedvirkning og bred deltakelse for å samskape trygge, kunnskapsbaserte, interaktive digitale innbyggertjenester.Universitetet i Oslo/medisinsk fakultet/institutt for helse og samfunn
288210GERONETT - Gerodontologisk nettverk for forskning og kompetanseutvikling om oral helse hos eldre.Regionalt odontologisk kompetansesenter - Rogaland
288256A European PRImary care Multi-prOfessional Researcher network (PRIMORE)Høgskulen på Vestlandet

 

Kommentar

Følgende styremedlemmer var inhabile og fratrådte hele eller deler av søknadsbehandlingen: Per-Inge Langeng, Helge Ramsdal, Anne Skevik Grødem. Følgende styremedlemmer deltok ikke på møtet: Sabine Ruths og Cornelia Ruland.

Publisert:
13.06.2018