Gå direkte til innhold
 

HELSEVEL: 3 nye prosjekter

2,4 millioner kroner er fordelt etter utlysningen med frist 10.10.2018.

Utlysningstittel: Støtte til utarbeidelse av kunnskapsnotater

Søkt beløp totalt: 11 millioner NOK
Tildelte midler: 2,4 millioner NOK
Antall mottatte søknader i alt: 17
Annen støtte: 17

Programstyre: Jon Magnussen, Petter Øgar, Morten Balle Hansen, Anne Skevik Grødem, Camilla Dunsæd, Bo Edvardsson, Sabine Ruths, Cornelia Ruland, Per Inge Langeng, Bente Holm Mejdell, Maiken Engelstad, Helge Ramsdal, Anlov P. Mathisen
Settemedlem: Ingen

 

Forskningsrådets habilitetsregler er fulgt, se www.forskningsradet.no/habilitet

Innvilgede prosjekter
 

ProsjektnummerProsjekttittelInstitusjon/bedrift
295883Digitaliseringens konsekvenser for samhandlingen og kvaliteten på tjenesteneSINTEF AS
296513Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov om koordinerte tjenestetilbud til personer med sammensatte tjenestebehovFAKULTET FOR SAMFUNNSVITENSKAP
296367Kunnskapsnotat om omsorgstjenesteforskningen i NorgeFOLKEHELSEINSTITUTTET

 

Publisert:
20.12.2018