Gå direkte til innhold
 

HELSEVEL: 10 nye prosjekter

3 millioner kroner er fordelt etter utlysningen med frist 11.10.2017.

Utlysningstittel: Forprosjekter for innovasjonsprosjekter og internasjonale samarbeidsprosjekter

Søkt beløp totalt: 6,8 millioner NOK
Tildelte midler: 3 millioner NOK
Antall mottatte søknader i alt: 24
Forprosjekt: 24

Programstyre: Jon Magnussen, Petter Øgar, Morten Balle Hansen, Anne Skevik Grødem, Camilla Dunsæd, Bo Edvardsson, Sabine Ruths, Cornelia Ruland, Per Inge Langeng, Bente Holm Mejdell, Eirunn Lysø, Maiken Engelstad, Helge Ramsdal, Anlov P. Mathisen
Settemedlem: Ingen

 

 

Forskningsrådets habilitetsregler er fulgt, se www.forskningsradet.no/habilitet

Innvilgede prosjekter
 

Prosjektnummer Prosjekttittel Institusjon/bedrift
281853 Digitalisering av pasientforløp: Et felles modelleringsspråk for bedre og mer effektive helsetjenester. STIFTELSEN SINTEF
281861 SEMES - Smart Emergency Medical Services for Cerebral Stroke RAKOS Helse Stavanger
281991 Integral Capacity and Operational Planning for Efficient healthcare services SINTEF TEKNOLOGI OG SAMFUNN AVD TRONDHEIM
282002 a dynamic simulation of Nordic ecosystems in healthcare and social services - implementing networked management and digitized infrastructure SYKEHUSET INNLANDET HF
282005 AMK SIMULATOR Regionalt akuttmedisinsk kompetansesenter i HV
282011 Digitale løsninger for oppfølging av pasientsikkerhet i kommunehelsetjenesten PORSGRUNN KOMMUNE
282024 Gamification som virkemiddel i rekruttering og samskaping med frivillige Voss Kommune
282028 Kompetanse i kommunehelsetjenesten - hvordan sikre en struktur for implementering og overføring av kompetanse LØRENSKOG KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN
282032 Innovative løysingar for einerom i sjukehus Haukeland Universitetssjukehus
282035 Preparing an international study of health service utilization in the aftermath of terrorist attacks NASJONALT KUNNSKAPSSENTER OM VOLD OG TRAUMATISK ST

 

Publisert:
16.11.2017