Gå direkte til innhold
 

HELSE-EU: 7 nye prosjekter

14 millioner kroner er fordelt etter utlysningen med frist 11.10.2017.

Utlysningstittel: Støtte til utvikling av søknader om EU-midler til helseforskning

Søkt beløp totalt: 32 millioner NOK
Tildelte midler: 14 millioner NOK
Antall mottatte søknader i alt: 14
Annen støtte: 14

Settemedlem: Ingen

 

Forskningsrådets habilitetsregler er fulgt, se www.forskningsradet.no/habilitet

Innvilgede prosjekter
 

ProsjektnummerProsjekttittelInstitusjon/bedrift
281823Early detection and personalized interventions to improve outcome and quality of life in people with neurodegenerative diseaseHELSE STAVANGER HF
281832CombHI: Combining Health and ICT perspectives to build health services for the ageingUniversity of Bergen
281836NIPH EU AMR applications 2018-19FOLKEHELSEINSTITUTTET
281884iResist: Infeksjonsbiologi og antibiotikaresistens i et enhelse-perspektiv: fra epidemiologi til nye antibakterielle behandlingsstrategierInstitutt for farmasi
281891Digital patients: tilrettelegge for digitale, sikre, persontilpassete og skalerbare helsetjenesterSTIFTELSEN SINTEF
281900Immune Mechanisms in Pain, Atherosclerosis and Stroke (IMPAS): Consortium Network DevelopmentFOLKEHELSEINSTITUTTET
281904Preparing for H2020 funding by leveraging an interdisciplinary team on health damage and associated societal impacts of heat waves in EuropeCICERO Senter for klimaforskning

 

Publisert:
20.12.2017