Gå direkte til innhold
 

HAVBRUK: Søknadsresultat frist 3.9.2014

Programstyret/fagkomiteen for HAVBRUK har bevilget støtte til 14 prosjekter etter utlysningen av midler som hadde søknadsfrist 3.9.2014. Til sammen ble 99,0 millioner kroner fordelt.

Utlysningstittel: 2015 Forskerprosjekter

Frist: 3.9.2014
Søkt beløp totalt: 295,0 millioner NOK
Tildelte midler: 99,0 millioner NOK
Antall mottatte søknader i alt: 41
Forskerprosjekt: 41
Avviste søknader: 1


Karakterfordeling av søknadene
 

Søknadstype/karakter 1 2 3 4 5 6 7
Forskerprosjekt 0 0 1 8 19 10 2

 

Programstyre: Sigve Nordrum, Frank Ashe, Per Johan Røttereng, Anna Sonesson, Anita Sagstad, Aud Skrudland, Kurt Buchmann, Ole Torrissen, Harald Sveier

Forskningsrådets habilitetsregler er fulgt, se www.forskningsradet.no/habilitet

Innvilgede prosjekter
 

Prosjektnummer Prosjekttittel Institusjon/bedrift
244507 In Vitro Fish: New 3D models for nutritional and toxicological research NASJONALT INSTITUTT FOR ERNÆRINGS- OG SJØMATFORSKN
244490 Apparent availability and requirements of microminerals in salmon (APREMIA) NASJONALT INSTITUTT FOR ERNÆRINGS- OG SJØMATFORSKN
244439 Regional lice assessment - towards a model based management system HAVFORSKNINGSINSTITUTTET
244423 Indo-Norwegian project for the development of candidate vaccines for fish Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
244407 Designing Effective Management Systems for Aquaculture: Innovation and Sustainable Development Fridtjof Nansens Institutt
244396 Basic immunology studies and development of tools to monitor immune responses in cleaner fish Universitetet i Bergen
244383 Antibody ELISAs - an alternative to challenge trials for batch potency testing of fish vaccines Norges Miljø-og Biovitenskapelige Universitet NMBU
244269 Developing novel socio-environmental indicators and management tools for a sustainable aquaculture IRIS International Research Institute of Stavanger
244200 Genomics of omega-3 in Atlantic salmon Nofima AS
244170 Intestinal function and health in Ballan wrasse NASJONALT INSTITUTT FOR ERNÆRINGS-
244164 Integrating genomics and system biology to improve the capacity for synthesis, transport, and filet deposition of EPA/DHA in salmon Norwegian University of Life Sciences
244148 The cleanerfish lumpfish (cyclopterus lumpus L.)- Immunity, health and diseases Universitetet i Bergen
244131 Genomic selection for improved disease resistance of rohu carp and shrimp in India NOFIMA AS
243707 Using optimised environmental enrichment to improve the rearing conditions and welfare of Atlantic salmon in relation to the 3Rs NOFIMA AS

 

En oversikt over fageksperter brukt ved denne utlysningen vil bli publisert her: www.forskningsradet.no/fageksperter

Det vil bli satt i gang kontraktsforhandlinger om de bevilgede prosjektene.

Kommentar

Følgende programstyremedlem deltok ikke på møtet: Ole Torrissen. Følgende programstyremedlem fratrådte som inhabil i en eller flere søknader i deler av eller hele søknadsbehandlingen: Anna Sonesson, Frank Asche

Publisert:
06.12.2014