Gå direkte til innhold
 

HAVBRUK2: 10 nye prosjekter

76,7 millioner kroner er fordelt etter utlysningen med frist 12.9.2018.

Utlysningstittel: 76 millioner til nye forskerprosjekter i HAVBRUK

Søkt beløp totalt: 319 millioner NOK
Tildelte midler: 76,7 millioner NOK
Antall mottatte søknader i alt: 44
Forskerprosjekt: 44

Karakterfordeling av søknadene
 

Søknadstype/karakter7654321
Forskerprosjekt215205000

 

Programstyre: Aud Skrudland, Bjørn Hersoug, Kurt Buchmann, Bente E. Torstensen, Morten Malm, Peer Berg, Gunvor Øie, Turid Rustad, Olai Einen
Settemedlem: Ingen

 

Forskningsrådets habilitetsregler er fulgt, se www.forskningsradet.no/habilitet

Innvilgede prosjekter
 

ProsjektnummerProsjekttittelInstitusjon/bedrift
294647Understanding and monitoring mortality in farmed fish towards sustainable growth in aquacultureVETERINÆRINSTITUTTET
295114Social License to operate for aquacultureNTNU SAMFUNNSFORSKNING AS
294876Development of an in vitro model to study environmental factors influencing the gill epithelial functionVETERINÆRINSTITUTTET
295200Optimising Feed Withdrawal for Safeguarding Fish WelfareHAVFORSKNINGSINSTITUTTET
294402Norwegian Aquaculture – in the span between domestic social responsibility and international market demandsFAKULTET FOR BIOVITENSKAP, FISKERI OG ØKONOMI
294796A Green Light for Aquaculture? Sustainable Innovation and Growth in NorwayFridtjof Nansens Institutt
294821Trained immunity and nutritional programming for resilient salmonNORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)
294641Concept development of full-scale soluble gas stabilization (SGS) technology for seafoodNTNU, Institutt for bioteknologi og matvitenskap
295036CRISPRized Immortality– Novel approaches to immortalize fish cell lines - 3RsUNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET
294504Gene editing for elucidating gene function and refining genomic selection for CMS resistance in Atlantic salmonNOFIMA AS

 

Kommentar

Følgende programstyremedlemmer var inhabile og fratrådte under deler søknadsbehandlingen: Tema 1: Bjørn Hersoug Tema 2: Gunvor Øie Tema 3: Peer Berg Tema 4: Turid Rustad og Gunvor Øie Bente Torstensen var inhabile på alle temaområder og deltok fratrådte under hele søknadsbehandlingen.

Publisert:
10.12.2018