Gå direkte til innhold
 

Fremtidens IKT-næring

Hvordan styrke kunnskapsutviklingen og kompetansebyggingen i IKT-næringene for å sikre fremtidig næringsutvikling og vekst?

NB: Seminaret er fulltegnet. Nye påmeldte vil bli satt på venteliste.


Regjeringen har gjennomført et studium (Et kunnskapsbasert Norge) der 13 næringer er blitt studert for å komme med anbefalinger for utvikling av fremtidens næringsliv i Norge.

Resultatet skal bidra til utforming av en næringspolitikk som skal sikre norske bedrifters fremtidige konkurransekraft slik at de kan hevde seg på internasjonale markeder og gjøre norske regioner attraktive for internasjonale bedrifter.

Den viktigste hovedkonklusjonen er behovet for en sterkere satsing på kunnskapsutvikling og kompetansebygging i næringslivet.

To av næringene som er analysert er IT-næringen og Telekomnæringen. Under seminaret vil resultater fra denne analysen bli presentert og diskutert.

Seminaret vil i tillegg ta for seg IKT-næringenes behov for kompetent arbeidskraft og belyse muligheter og utfordringer når det gjelder en styrket satsing på kunnskaps- og kompetansebygging.

Vi vil også belyse ulike hindringer for å få frem flere kunnskapsintensive bedrifter som kan bidra til fremtidig vekst og industriutvikling.

Innspillene vil blant annet bli tatt videre i Forskningsrådets arbeid med utforming av en ny IT-satsing fra 2015.

I tillegg vil det bli foredrag fra bedrifter som vil dele sine erfaringer om hvordan satsing på kunnskapsutvikling og kompetansebygging bidrar til økt verdiskaping og vekst, styrket innovasjonsevne og sterkere markedsinngrep for IKT-sektoren.

Sted: Høyskolesenteret
(Seminaret starter med en enkel middag i Holberg terrasse Atrium kl. 15.30)

Program: 
16.30-16.40 Åpning/introduksjon v/Jan Rasmus Sulebak, Forskningsrådet

16.40-17.10 IT-næringen - presentasjon av delrapport fra prosjektet «Et kunnskapsbasert Norge», v/Espen Andersen, BI

17.10-17.40 Telekom-næringen - presentasjon av delrapport fra prosjektet «Et Kunnskapsbasert Norge» v/VillemannVinje, BI

17.40-18.00 Hvordan gjør den norske IKT bransjen det i Deloittes kåring av Fast 50 bedriftene i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv? IKT v/Anders Enger, Deloitte

18.00-18:20 FoU-kompetansen innen IKT og samspill med andre FoU-aktører v/Tom Skyrud, Forskningsrådet

18.20-18.40 Kunnskapsbygging som strategisk konkurransefaktor v/ Eivind Rongved, ORACLE Norge

18.40-19.00 Næringspolitikk - hvilken rolle spiller den for kunnskap og FoU i IKT næringen? V/Liv Freihow IKT-Norge

Avslutning kl. 19.00

Publisert:
20.03.2012