Gå direkte til innhold
 

Miljøpolicy

Forskingsrådet er sertifisert som miljøfyrtårn. Det betyr at vi skal vere ein miljøvennleg organisasjon og ta miljøhensyn i alle oppgåvene våre:

  • som saksbehandlarar, både i samband med å gi forskingspolitiske råd og å gi finansiell støtte til forsking, innovasjon og forskarutvikling
  • når vi arrangerer møteplassar
  • i reiseverksemda vår
  • i bruk og drift av lokala våre

Forskningsrådet er Miljøfyrtårn-sertifisert.

Vi har særleg merksemd på innkjøp, avfall, reiser og transport og avfallshandtering. Vi stiller òg miljøkrav til alle leverandørarene og samarbeidspartnarane våre.

 

Publisert:
10.10.2005
Sist oppdatert:
08.08.2018