Gå direkte til innhold
 

Forord

Når myndighetene satser stadig mer på forskning, er det viktig for oss å vise hvordan vi disponerer midlene. 2016 var et bra år for norsk forskning. Forskerne publiserer mer, næringslivet forsker mer, og forskere samarbeider mer, sier administrerende direktør John-Arne Røttingen.

Forskningsrådet fikk tidenes største budsjettvekst i 2016, på over én milliard kroner. Norge har nå passert en prosent av BNP for offentlig finansiert forskning. Myndighetene satser stadig mer på forskning, og forventer samtidig resultater – både på kortere og lengre sikt. Forskningen skal bidra til nødvendig omstilling, til nye arbeidsplasser, til at vi blir verdensledende på noen utvalgte områder, til bærekraftig og effektiv ressursforvaltning, til å sikre vår fremtidige velferdsstat og bidra til en kunnskapsbasert politikkutvikling. Samtidig skal vi også satse på grunnleggende og grensesprengende forskning som vi først vil se anvendte muligheter i på lang sikt. Vi må arbeide langs flere tidsakser.

John-Arne Røttingen er administrerende direktør i Norges forskningsråd. (Foto: Sindre Mekjan)

2016 var altså et bra år for norsk forskning. Forskerne publiserer mer, næringslivet forsker mer, forskere samarbeider mer – både nasjonalt og internasjonalt, og det etableres en rekke forskningsbaserte oppstartsbedrifter. Norge har flere verdensledende forskningsmiljøer, og har økt gjennomslaget i den internasjonale konkurransen innenfor EUs forskningssamarbeid Horisont 2020, men vi har fortsatt en jobb å gjøre for å styrke vår internasjonale konkurransekraft som forskningsnasjon.

Jeg er glad og stolt over å ha overtatt som administrerende direktør i Forskningsrådet etter Arvid Hallén som har bidratt til å løfte oss dit vi er i dag. Forskningsrådet er en solid organisasjon som skal fortsette arbeidet med å gjøre norsk forskning stadig bedre. Forskningsrådet skal tjene samfunnet ved å heve kvaliteten på den norske kunnskapsproduksjonen og bidra til at vi er i fronten på områder der vi har fortinn eller der vi har klare behov. På den måten skal norsk forskning, i samarbeid med miljøer i andre land, finne løsninger på store felles utfordringer og sammen skape et bedre samfunn. Intet mindre. FNs bærekraftsmål er en himmel over slike ambisjoner, og Norge må arbeide for at vi som nasjon når målene, og bidra til at verden samlet gjør det.

John-Arne Røttingen
Administrerende direktør
Norges forskningsråd

Publisert:
26.04.2017