Gå direkte til innhold
 

Fageksperter PETROMAKS 2 til fristen 06.09.17 og 11.10.17

Følgende fageksperter evaluerte søknadene mottatt til utlysningen 150–180 millioner til Kompetanseprosjekter for næringslivet og Forskerprosjekter knyttet til petroleumsvirksomheten på norsk sokkel og utlysningen Inntil 10 millioner kroner til forskningssamarbeid med Russland. Søknadsfrist 06.09.17. Og utlysningen 70–100 millioner til innovasjonsprosjekter i næringslivet knyttet til petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. Søknadsfrist 11.10.17.