Gå direkte til innhold
 

Fageksperter MATFONDAVTALE søknadsfrist 12.09.2018

I margen til høyre finner du en oversikt over fagekspertene som evaluerte søknadene mottatt til Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri's utlysning med søknadsfrist 12. september 2018.

Fagekspertene har vurdert søknader mottatt til følgende utlysning:

Inntil 90 millioner kroner til forskerprosjekter innenfor jordbruk og matindustri, søknadsfrist 12.09.2018.

Publisert:
07.01.2019